ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΕΕΠ4/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -PARAFISHCONTROL-

Μάρτιος 24, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων έως και 8/4/2016

Expires at 4:15pm on Saturday April 9th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.