ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ TMHMA A. «Μίσθωση σκάφους επαγγελματικής αλιείας (μηχανότρατα) για την διενέργεια πειραματικής αλιείας στην περιοχή Ν. Αιγαίου & Κρητικού πελάγους, εκτιμώμενης αξίας 95.000€ πλέον ΦΠΑ» ΤΜΗΜΑ Β. «Μίσθωση σκάφους επαγγελματικής αλιείας (μηχανότρατα) για την διενέργεια πειραματικής αλιείας στην περιοχή του Ιονίου πελάγους και του Αργοσαρωνικού, εκτιμώμενης αξίας 90.000€ πλέον ΦΠΑ»

Μάρτιος 7, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday March 30th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.