ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «KAUST DEEP SEA 2&3» (K.E. 01.3072221/001), «CBL AEGEAN» ΚΠ 01.3072309 ΚΑΙ «CRPS-RODOS» ΚΠ 01.3072310. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6115/21.09.2023

Οκτώβριος 17, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 2:00pm on Monday October 23rd, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.