Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «EMODNET SEABED HABITAT 5» με Κ.Ε. (01.3072130).

Απρίλιος 15, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday April 30th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.