Προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος -Παρακράτηση ΕΛ.Κ.ΕΘ.Ε.-

Μάιος 9, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday May 23rd, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.