ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ Push-Broom», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 5010858)» (ΕΞΥΠΝΑ ΚΛΟΥΒΙΑ).

Ιούνιος 10, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday July 2nd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.