ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ)», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Αύγουστος 1, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday September 5th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.