ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 36.580,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Μάιος 2, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday May 16th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.