Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -QUIETMED 2- με Κ.Ε (01.3021902/001, DG ENV), -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης- με Κ.Ε. (01.3031803/000, ΕΣΠΑ), -EURO ARGO-RISE- με Κ.Ε. (01.3021808/001, Η2020).

Μάρτιος 19, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday April 2nd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.