Οκτώβριος, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘PERFORMFISH’ (33.6021702/000), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 51.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ».

Οκτώβριος 10, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday October 24th, 2019

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1,2,5 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 140.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 80353

Οκτώβριος 4, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday November 11th, 2019

More

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 45.000€ ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 80346

Οκτώβριος 4, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday November 11th, 2019

More

Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρ. 20011/9663/27- 09-2019.

Οκτώβριος 2, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΙ 8, ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20011/11877 ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΚΡΗΠΙΣ II-MOUNT’, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.321,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ».

Οκτώβριος 2, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -AQUAEXCEL-

Οκτώβριος 1, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 7th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -HIMIOFOTS-

Οκτώβριος 1, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 7th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων-

Οκτώβριος 1, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 7th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ-

Οκτώβριος 1, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 7th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -SPINAQUA-

Οκτώβριος 1, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday October 7th, 2019

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.