Οκτώβριος, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Οκτώβριος 31, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday December 17th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -HIMIOFOTS-

Οκτώβριος 24, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:05pm on Tuesday October 30th, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «MELTEMI»

Οκτώβριος 23, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday November 2nd, 2018

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Promoting small scAle fisheRIes and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion» (ARIEL)» (κωδ. 02.2012801), συνολικού προϋπολογισμού 32.258,06 ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ).

Οκτώβριος 23, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday November 8th, 2018

More

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον Διεθνή διαγωνισμό με αρ. πρωτοκόλλου Προκήρυξης 10.006/02-10-2018, αριθμό πρωτοκόλλου Περίληψης 10.007/02-102018 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 65023

Οκτώβριος 18, 2018 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 6th, 2018

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ/ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ’., ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/10542/12.10.2018.

Οκτώβριος 17, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday October 29th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -COASTAL- ΚΑΙ -BLUEMED-

Οκτώβριος 15, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 19th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands- PELAGOS-

Οκτώβριος 15, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 19th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -HIMIOFOTS –

Οκτώβριος 15, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Σε εξέλιξη

Expires at 11:59pm on Friday October 19th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2017-2019 -ΕΠΣΑΔ 2017-2019-

Οκτώβριος 15, 2018 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 19th, 2018

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.