Δεκέμβριος, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗΣ’ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7859/28.11.2023

Δεκέμβριος 28, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 4th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20043/7712 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΓΕΚ»

Δεκέμβριος 28, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 4th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20043/7711 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΓΕΚ»

Δεκέμβριος 28, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 4th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘IMERMAID’ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7866/28.11.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:51pm on Friday December 29th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΘΑΒΒΥΚ’ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7954/30.11.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:48pm on Friday December 29th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΝΗΣΟΣ΄’ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/8007/01.12.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:44pm on Friday December 29th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΝΗΣΟΣ΄’ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/8008/01.12.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:43pm on Friday December 29th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ – CLIMPACT» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΙΙ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/7186/01.11.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:36pm on Friday December 29th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ – CLIMPACT» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΙΙ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6615/10.10.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 3:33pm on Friday December 29th, 2023

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ» (Κ.Ε.70.0100001/001). – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/8160/06.12.2023

Δεκέμβριος 22, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday December 29th, 2023

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.