2014

Απρίλιος 4, 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ arxia

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/12/2014
 Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα: MyOcean FO
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=54e88428a78c49211121f741f6c8a6fb

Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡΑΑ Περιφέρειας Αττικής
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9de82f5611af35def696becc5512ee48

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/12/2014
Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα: NATURA Monitoring
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=72ab98a928b272192ff4d330ce7bd404

Ερευνητικό πρόγραμμα: ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c276dd0d7f8d2713432fc096516aac82

Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡΑΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=82ada05862811296a4309f5e36d45bba

Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – EMSO
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=474ce330ec570dd20f40ddb38dc3b781

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στ
o πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »ΑΥΡΑ»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=aff52469eda10558da22018978c15c7e

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/11/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στ
o πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »ECODISC»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=5272ce1d52622409f6020b215d367ac4

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/11/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στ
o πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »METACOPEPOD»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=22fdab4264e68db9589c7362987a4469

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/11/2014
Προσαρμογή επί της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 20011/10304 (ΑΔΑ: 6ΨΦ7ΟΡΡΘ-ΝΜΜ) για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών ΜΑΝ για την επισκευή της δεξιάς κύριας μηχανής του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=32015faf041b0791efbf42938e78deae

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/11/2014
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECOFLOW»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b61a2219cc7acc40661502eeca8ed596

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/11/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=75cc8ed2f1b4e4ffd4dae304d31fb4f7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/11/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Ελληνικα Πολυεπιστημονικά Μετρητικά Συστήματα Βυθού-Ελληνική θέση-EMSO»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=dfa530849d8f3a8533871e2f5fe71402

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/11/2014
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης  υπ΄ αριθμ. ΕΕΠ 3/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «TROPOS«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e3a6bc9365695b68a614980f2a534694

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/11/2014
Αποτελέσματα Ανακοινώσεων SEAMAN EEΠ6/2014 ΚΩΔΙΚΟΙ 155,156,159,161
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9da387506ceee1da23de5dc7200ef9f4

SEAMAN ΕΕΠ6/2014 ΚΩΔΙΚΟΙ 158,162
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f6013d6becd8ec8f52b5970f9f243d65

Λοιμώδη και Διατροφικά Νοσήματα
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f0e5a7fac21b6f03a4c9d588288471f7

Διαχείριση της Συμιακής Γαρίδας-Plesionika Manage
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=89df3a5d55a7e20df0dfd991960bd9c6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/11/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b51c5b3811a8c0c61da9a4786c90f849

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 12/11/2014
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 6/2014 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στ
o πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »FISHBOOST»
Υποβολή αιτήσεων έως και 24/11/2014.
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=837c55864bdd0569c11b53cd56e46f47

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
6/11/2014
Ανακοίνωση υπ’αριθμ.5/2014 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
MEDSEA CHECPOINT»
Υποβολή αιτήσεων έως και 21/11/2014.
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=62e204f3c8f70360d7a20ee54c0d7d59

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=50aca33fd33f59ec01eb7539be9d820a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »NATURA monitoring»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=638221c466885efcc0ea4ce8041a99b8

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2014
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »AQUANANO»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a38b74c282f46ae0663964e4fd120dff

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=be6db4cab9dab3d37fdb8d24e8c5560f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 22/10/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a4a0bfa18bc3073d7e8ec199d03f6fdb

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2014
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=392bf7946cd686947c30046b39008f1f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »MyOcean FO»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=dcd3ad8fa99bbaabeaf5f15bdab7d02e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/8628
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e0a65a2686158cb16945e2190a0b670e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/8627
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c3beb87b1cc45dc06e6775ede5ec2bd3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/10/2014
Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης  υπ΄ αριθμ. ΕΕΠ 3/2014 για τη σύναψη δύο Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «TROPOS»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e51be900a82e01303ca34a6053e9a6b3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/10/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «PLESIONIKA MANAGE«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=5d43d8c694285ee593af11eba3150f1b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/10/2014
Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης  υπ΄ αριθμ. ΕΕΠ 2/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «BIOEXPLORE»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=1c44b12307efdb091052dbe933bd83b7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/10/2014
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης διδακτορικού υποτρόφου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος »DIVERSIFY» με αρ.πρωτ.: 20043/7721/28.8.2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7f140b45e9442031aa8575a70b674e7a

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/10/2014
Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικο πρόγραμμα:
KFUPMRed Sea Environment
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c27d37ceeebb9e884a632722d79a068c

Ερευνητικο πρόγραμμα: BLUENE
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=6109f75042a5376f383ae196a6c4c026

Ερευνητικό πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡΑΑ-8ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f134a014bf8b7d1dfd442ad4ebfeadec

Ερευνητικό πρόγραμμα: Framework contract for services related to development of methological standards in relation to good environmental status of the seas under MSFD
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=28f10a12cf53865d269914d354bb5a80

Ερευνητικό πρόγραμμα: ARRAINA ΣΟΧ: ΕΕΠ5/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=64e84e5f6cd5631e13ea07c7cffe45e4

Ερευνητικό πρόγραμμα: ΑΥΡΑ ΣΟΧ: ΕΕΠ4/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b65f781312a6c50bff8f4a55fed696a3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/10/2014
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »PLESIONIKA MANAGE» με αρ.πρωτ.: 20043/7622/25.8.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=32fbe31b10e10bc975cadd906641ad3e


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/10/2014
 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »MERMAID» με αρ.πρωτ.: 20043/6212/01.7.2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=12c0218c7c7ac4da657e37246e1cdb1a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/10/2014
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος »METACOPEPOD» με αρ.πρωτ.: 20043/7310/30.7.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2bd03135ec882b62836b1e8a53bc8237

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/10/2014
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
PLESIONIKA MANAGE» με αρ.πρωτ.:20043/6198/1.7.2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f8bf2de06ef1a79c83b2be3e840f1443

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/9/2014
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d1b0d030644c5f92f1f8f4a99c56d8e0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/9/2014
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2d540a257aca6519c3d60bcc5a28a534

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 10/9/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΧΙΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=39c085c86a9ea8b582b2c9a8eb76c713

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/9/2014
Αποτελέσματα της 20043/6195/01.07.2014  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «EPILEXIS»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ea056c7f1c05eb1243405fba9200e90c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/9/2014
Αποτελέσματα της 20043/7081/23.07.2014  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=87578f41a3f0c2ddec2382500190ebc9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/9/2014
Αποτελέσματα της 20043/6145/30.06.2014  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8a70ec945c6d53fe026e1c9b3e0ffdd1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/9/2014
Αποτελέσματα της 20043/5633/17.06.2014-3A/2014  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «EMSO-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΗ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d4f94cc6566d59d7d5427e9dc59c2557

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/9/2014
Αποτελέσματα της 20043/6202/01.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Plesionika Manage»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8f8235355b684a8bd8e5143a1364b217

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/9/2014
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Λοιμώδη και Διατροφικά Νοσήματα»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=10a8f46a42e161e78fc481feb015178b

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 5/9/2014
 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/7671/26-8-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=55cd72a76715b7899e19f7357b3edd27

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/9/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=bc41f535526ecb73866427fbd3d8c96c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/9/2014
Ορθή Επανάληψη Αποτελέσματα της 20043/6218/01.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=278dc13bc71fcb205f8a2ef44aa8f123

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/9/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ RACK MOUNTED ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c19f093009e2aa4ddcc76ce192433bcd

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/8/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 4/2014 με αρ.πρωτ.:20043/3610/30.4.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »
ECONET»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b61a957be9e525affc4ec355a2fbb6f0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/8/2014
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση διδακτορικού υποτρόφου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «DIVERSIFY»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=534eef2563679fadcfbff9141ce7566b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/8/2014
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΕΕΠ6/2014 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »SEAMAN».
Υποβολή αιτήσεων έως και 24/9/2014.
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=24df6c385b6fcec106f32a61b1080f32

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/8/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΕΠΠΕΡΑΑ»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=5d3565ff03ba366c419cad704b8ec235

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/8/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ 9 ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2b94a32e9cca5cba0b2bbd3a3618e937

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/8/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d08fd5f2b8b545953f747ac44b310104

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/8/2014
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος KFUPM – «Red Sea Environment«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d05e3f16408f8a65f433665463e07bc3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/8/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «PLESIONIKA MANAGE»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=80c60c9c61883e5a7884df5737416e6c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/8/2014
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της 20043/6208/01.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «LifeWatch«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=440c7feccd5a46a6c5963090c0ca744f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/8/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ 12 ΗΜΕΡΕΣ (3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c158fef0e5cd37682f5c6b2154916e5e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/8/2014
Αποτελέσματα της 20043/4283/20.05.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΕΠΠΕΡΑΑ«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4ab3a2418e3e4791a420b5d8a334eaf2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/8/2014
Αποτελέσματα της 20043/4280/20.05.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ECODISC»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=6f3a2defd63bc6559759497b73f791b4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/8/2014
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/7370/1-8-2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b67ff970e23fa057e3c8f3af48481cbd

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/8/2014
Αποτελέσματα της 20043/4279/20.05.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Lifewatch«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=bc581f9cf1f981bd2c56ceae67794e8b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2014
Αποτελέσματα της 20043/6904/18.07.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΕΠΣΑΔ-2014»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b385a29f1557fa948c5b60ac1a51f35a

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 1/8/2014
Ανακοίνωση ΕΕΠ5/2014 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικοπύ προγράμματος »
ARRAINA» Υποβολή αιτήσεων έως και 20/8/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c394ae740dd923fcb2601d6227ee0443

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2014
Ανακοίνωση ΕΕΠ4/2014 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΑΥΡΑ» Υποβολή αιτήσεων έως και 20/8/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=1f1f192862c527ab540fc83ff91fe6ef

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a6e10619b7b4f4caa76d00d51d66b419

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=6ddc76bb7a9d519428d27fdc56ca730d

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟ-ΝΗΚΤΟΝ, ΜΕΣΟ-ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΙΧΘΥΔΙΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=22f584bd2d181035905cceaf0d882305

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/7/2014
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7e1ac0c429d8b423d421dd39875da6fe

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/7/2014
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/7289/30-7-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c19fe6e9d887320773a6f1276f3ef452

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αριστεία ΙΙ: MetaCopepod»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=0545d4a296bdedaa656fe0a38f98c769

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
VALUE CHAIN ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ CLUSTERIZATION
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=69f943382a5e105f2a4b8318316bfc23

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/7/2014
Ανακοίνωση  υπ΄ αριθμ. ΕΕΠ 3 / 2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Υποβολή αιτήσεων έως και 22/08/2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ee452b925d1f3c64bb859d56dfd6bd3a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/7/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ (INTERREG III)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f8012a3ce1e7dcc7e11f6b1e0e7894f7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 23/7/2014 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/6705/14-7-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=97c141af63b2a1c2e7c12b89d0a45431

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=78e2b1e413d41d3d86d5f8d963e7bb40

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/7/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «BLUENE»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ec6eae1909bf048aba3bd3acf8cb47bc

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «
BLUENE«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7a61077ce0d4151aa0af195fadaa20d0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/7/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 20011/5922
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b5aa1f2855da4dea3a9fa80eb57eb49d

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΣΑΔ-2014»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=aaad34c66eb6ec7f361e8b7e4549eb93

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/7/2014
Αποτελέσματα ανακοινώσεων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος

«AQUANANO» Αρ. Πρωτ. 20043/4903/2.6.2014 Αρ. Πρωτ. 20043/4968/3.6.2014 Αρ. Πρωτ. 20043/4912/2.6.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=34cc01e36c1b879628ac4e50a27418bc
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d52854e52bcc0da8de86f4f79acd0bae
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=fd7d528f9b78549bf47c7a2594f5c3e0
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8ace660f8ac648caef522baf607a27c3
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ae53e9c31cfb55e29e0594a5059e48fc

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/7/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
ADRIPLAN»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=1f450f2cff4626e7338a97dcc68212fc

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/7/2014
 Αποτελέσματα ανακοίνωσης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DISCATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c7937a4f8159edd9a6beab84a80e4d9a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 15/7/2014 Αποτελέσματα ανακοίνωσης στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων »FISHANTIMICROBIALS» & »ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=846726d660d0b1a4edebf0066556f953

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/7/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/5574
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ce686acf1cb86c1582a103a02e52ab7c

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/7/2014
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e4675605140b5a098c00872739fd6a65

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=3ca397254a4f9a4afd76a2196df6ce39

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=43d8fc275bb8cacbc0cb821c88d352a8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΡΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2d8cd24aeb328c428c293652f0aa994c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/7/2014
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ)
fhttps://clouds.hcmr.gr/public.php?service=files&t=218efc4eec11f91156a92d295cab45a8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΘΗΚΗΣ, ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e6e906a2a8a1f996aa6e91cdbb0a95ab

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 3/7/2014
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΟΥΡΤΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=95ca5c27796bb1bc87977937b6546115

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «FRAMEWORK CONTRACT FOR SERVICES RELATED TO DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL STANDARDS IN RELATION TO GOOD ENVIRONMENTAL STATUS  OF THE  SEAS UNDER MSFD»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a5890f4e9add471d1cff3845c397e396

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/7/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=57210431151b6a07d5c1a1c355ad1a7e

1/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ (PLAISIONIKA MANAGE)«
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c1b840b0c6c8f86f6b93b7f1ff833b17

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ (PLAISIONIKA MANAGE
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4e50cf6431e4d5ae6a35d9c131805c5d

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου στο Πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ (PLAISIONIKA MANAGE
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d60b1b18e938218617177947b735e8f0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=99368e0fe24e2a1f9e6bc3754674259c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος » MERMAID»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b7495fcc778a820b09c4c237fe9903c8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2984b53b6607a69f8b9facc887ee6df6

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄
EPILEXIS΄΄
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=54ac3531e7282be7aa1dc7a5f1855fb4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/6/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7bc98c92026c5e632bad60016599618f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/6/2014
Αποτελέσματα ανακοινώσεων για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων

ΕΠΠΕΡΑΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=cce84af8f01cc3760dc2f269e8c08a4c
ΕΠΠΕΡΑΑ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=5efd10143df52d601cadfa0fc0c60ff4

DEFISHGEAR
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=11b5f1dda724eca6eb10128e9cfac912

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/6/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2011/4134/15-5-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=779ee9e27c988670798be6e575ed3694

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/6/2014
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=df6e8845faf3f111ba0e2e971ff8070c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/6/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2011/4134/15-5-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=06f656f9a88df2a64d2943d6b7ef586d

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/6/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/4584/26-5-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f1ebe9ce9714ace5e0d208c1652a6cfe

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/6/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/4134/15-5-2014)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9c87fb88dd31e267a3a3e2037f099770

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/6/2014
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΡΑΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=92d53c44a3d1638c58032c64d5d85217

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 20/6/2014
 Ανακοίνωσης 3Α_2014 για πρόσληψη πτυχιούχου ΠΕ Πληροφορικής στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Ελληνικά Πολυεπιστημονικά Μετρητικά Συστήματα Βυθού ΕΜΣΟ-Ελληνική θέση» ΑΔΑ:ΩΒΛΥΟΡΡΘ-ΔΘ9
Υποβολή αιτήσεων έως και 3/7/2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=5f9a374cb13bd851324138acd970b409

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/6/2014
Ανακοίνωσης 4_2014 για πρόσληση πτυχιούχου Ιχθυοκομίας-Αλιείας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECONET» ΑΔΑ:Ω6ΕΧΟΡΡΘ-ΤΔΧ
Υποβολή αιτήσεων έως και 3/7/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d87bd23af7b0ee60ad4573bb5029bc37

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/6/2014
 Αποτελέσματα ανακοινώσεων για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων : ΕΠΣΑΔ-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8cc1dfc60444f22a4101ffb6d0812bcf

ΕΠΠΕΡΑΑ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΔΑ:ΩΗΜΔΟΡΡΘ-ΨΟΡ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=fff555dcea5fd386dbdcff437964fa5f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩ
 12/6/2014
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/4134»

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/6/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=12d44fa43f4f79a1ef9aeddbca3492b5

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/6/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.: 20043/3292/23.4.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικου προγράμματος »
FISHPHAGE» ΑΔΑ:71ΦΧΟΡΡΘ-8Ψ0
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c02b528d53633ed21f4295ae83ccbd76

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/6/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.: 20043/3818/7.5.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »SPARCOMP» ΑΔΑ:79Ψ7ΟΡΡΘ-ΡΛΔ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=dc2193fb8d27e338af267e16df7caa75

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 10/6/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.: 20043/1804/7.3.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »
DEFISGEAR» Λόγω μή αποδοχής της θέσης απο τον κύριο Κυριακού Δημήτριο που ειχε επιλεχθεί σύμφωνα με το πρακτικό της από 14/5/2014 η επιτροπή με νέα απόφαση προχώρησε στην επιλογή του δεύτερου υποψηφίου κατα σειρά κατάταξης για την πλήρωση της θέσης. Προσληπτέοι: Γάβαρης Γεώργιος
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e73e6ec901240517a945b21152b6c98d

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5/6/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/3931/12-5-2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ca1f8a976a04b28e0a90a0ba46674b8b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5/6/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Η/Ζ ΤΟΥ Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=66cccf5743fa9c5f24c6cf0d210965dc

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/6/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
AQUANANO» αρ.πρωτ.:20043/4912/2.6.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9356431795a5f4e482fb38e525293d79

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/6/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλάισια του ερευνητικού προγράμματος »AQUANANO» αρ.πρωτ.:20043/4968/3.6.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=68ae1812f4aaf6b977d2fc689d49c467

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 3/6/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση διδακτορικού υποτρόφου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
AQUANANO» αρ.πρωτ.:20043/4903/2.6.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=31993f060f182f357b54b1ce0a6bee5e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/6/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DΙSCATCΗ» αρ.πρωτ.:20043/4906/2.6.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=46b3f276b5758c92d9ca82fcf694c2c2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3/6/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Η/Ζ ΤΟΥ Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=fbe701d9c291e0704a3a7be43b550e2d

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 02/06/2014
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/5/2014
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=58b446bedf14ce2b7e209f9b066c6f28

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/5/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NAS: NETWORK ATTACHED STORAGE)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b622da756c64f847452e41e9e0bb8662

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/5/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4b923d6e0ff5dc746d3dee1aaa9f348e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 30/5/2014 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/5/2014
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΡΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ»

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ADRIPLAN»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=25fbccc31e83f3fadd31030d44e1e984

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/5/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΣΑΔ-2014»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2a31a5eaa12a995844aec5356fbcf72c

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΣΑΔ-2014»
Υποβολή αιτήσεων έως και 4 Ιουνίου 2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=40d8333e195c234214ed4c8812ecf5a0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEAWATCH»
Υποβολή αιτήσεων έως και 2/6/2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=6570490ef66b164c070871a657e04f32

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/5/2014
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ,8 Περιφέρειες (Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β.Αιγαίου και Κρήτης»
Υποβολή αιτήσεων έως και 2/6/2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b9d1a90183d7d2bf3b0b1d4b3423c409

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECODISC»
Υποβολή αιτήσεων έως και 2/6/2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4c2371dd6fc20277caa110ce94915ca4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/5/2014
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων »Εκσυγχρονιμός Εργαστηρίου Διατροφής & Παθολογίας» και »FISHANTIMICROBIALS»
Υποβολή αιτήσεων έως και 3/6/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=98e0acab728fa85ba2e2820b026cab83

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/5/2014
Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »DEVOTES»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e93676e027705d23fdc0d866f8546de9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2014
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Περισσοτέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/5/2014
» ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ»
Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/5/2014 Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8c7c7bda6af4ca20d6f52fa7f62059d0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/5/2014
Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων:
FISHANTIMICROBIALS αρ.πρωτ.:20043/2649/31.3.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=81a7a47bbabd5ef83d969a8cb704e879

ECODISC αρ.πρωτ.:20043/2762/3.4.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=0eb053aa7d66b18c2831692ac073e3cb

DEFISHGEAR αρ.πρωτ.:20043/1804/7.3.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e73e6ec901240517a945b21152b6c98d

ΕΠΣΑΔ-2014 αρ.πρωτ.:20043/1284/21.2.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=42dd7356ca9d512e53f18c85fd619de2

METACOPEPOD αρ.πρωτ.:20043/1809/7.3.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=62b15d1b215717aaf98adaaa32ea0815

BIOEXPLORE αρ.πρωτ.:20043/2254/18.3.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7b4225884261927cd15b2c2bc1cb06c8 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a7967b4409693cc8f18f8777b9f26ad3

ΚΡΗΠΙΣ αρ.πρωτ.:20043/3163/15.4.2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9effbb0c621804b3153f5e0fee20bc06

ΚΡΗΠΙΣ αρ.πρωτ.:20043/3165/15.4.2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=659f9fab0aea46fcf6d713342d3b4147

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 8/5/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.:20043/359/20.1.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ Θέση εργασίας: Ρόδος Προσληπτέοι: Λουιζίδου Παρασκευή Αποκλειόμενοι: Μαργαρίτης Μιχαήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/5/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ. πρωτ.:20043/1284/21.2.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΣΑΔ-2014 Θέση πτυχιούχου ΤΕΙ ιχθυοκομίας Προσληπτέοι: Βαρδάκας Λεωνίδας Αποκλειόμενοι: Πρασσάς Γεώργιος Κυριαζής Δημήτριος-Ρωμανός Μπιντούδη Ελένη Καραμπάτος Ιωάννης-Αλέξανδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7/5/2014
Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »SparComp Συγκριτική μεταγραφωματική σε τέσσερα είδη της οικογένειας Sparidae με τη χρήση μεθόδων αλληλούχησης νέα γενιάς και συγκριτική χαρτογράφηση βασιζόμενη σε ήδη διαθέσιμες γενετικές πληροφορίες από μοντέλα-είδη ιχθύων»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ef07532849894e8ee50591c099f1a374

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/5/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/3368)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=0d0d32b198654f36a3d78323d32b3414

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/4/2014
»ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΒΟΛΙΩΝ)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=631c2fb51dcbed36934391bf2ec7e4f2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/4/2014
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9f7e4a3d17eef6b3171d0a4d1f5d9db0

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/4/2014
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d2a0fb7f44d528273d2ff8a51565cad1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/4/2014
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »FISHPHAGE Βιολογικός  έλεγχος βακτηρίων σε εκκολαπτήρια ψαριών με χρήση βακτηριοφάγων»
Υποβολή αιτήσεων έως και 9/5/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7750835d83215f432dd413db0fa9c727

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/4/2014
 Ανακοίνωση EEΠ2/2014 για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »BIOEXPLORE»
Υποβολή αιτήσεων έως και 15/5/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου)
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=80fd72467732013d9e08279ad9dd5896

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/4/2014
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=de61fac382c2236af31311dfc320ccd6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/4/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f245d05d91b9d313379285b0f89ae3d9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/4/2014
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=04fbc6c73c06d1f22a14139d9e54a00a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/4/2014
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=cfb70733f35c1c5e65d5fc7ddf3226a2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/4/2014
Σήμερα 11/4/2014 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης τα αποτελέσματα των προκηρύξεων: αρ. πρωτ.:20043/1285/21.2.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH» Προσληπτέοι: Γεωργιάδης Χρήστος Αποκλειόμενοι: Ευσταθίου Γεώργιος αρ.πρωτ.:20043/1286/21.2.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH» Προσληπτέοι: Αβραμίδου Ευαγγελία Αποκλειόμενοι: Σιδέρη Ευσταθία Μανιδάκης Αριστείδης-Στέφανος Μαυρουδάκη Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/4/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ. πρωτ.:20043/1284/21.2.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΣΑΔ-2014.

1 Θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ Διοικητικού-Οικονομικού Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Καλυβιώτη Γρηγορία

1 Θέση Πτυχιούχου ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Δεναξά Μαρία

1 Θέση Πτυχιούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Μπρόντερζεν Ανδρομέδα-Μάρεν-Μυρτώ

5 Θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Δικτυόπουλος Χαράλαμπος Γκαρπούσης Κωνσταντίνος Χρονόπουλος Πέτρος Γλυκοκόκκαλος Σωτήριος Χάλαρη Νικολέτα

4 Θέσεις Πτυχιούχων Βιολογίας Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Λάμπρη Παρασκευή-Νίκη Χατζησπύρου  Αρχοντία Παττούρα Φωτεινή Δεσπότη Σμαράγδα

2 Θέσεις Πτυχιούχων Βιολογικών Επιστημών Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Αποστολίδης Χαράλαμπος Φυτιλάκος Ιωάννης 1 Θέση Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών Τόπος εργασίας:  Αιτωλοακαρνανία Προσληπτέοι Δημητρίου Νικόλαος

1 Θέση Πτυχιούχου ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης Χαλκίδα Προσληπτέοι Παπαδημητρίου Παναγιώτης

2 Θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης:  Θεσπρωτία Προσληπτέοι Αναστασιάσης Δημήτριος Τζιμούτρος Αντώνιος

2 Θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης Αχαΐα ή Αιτωλοακαρνανία Προσληπτέοι Χαραλάμπους Κωνσταντίνος Καλογεροπούλου Αναστασία

3 Θέσεις Πτυχιούχων Βιολογικών Επιστημών Τόπος Απασχόλησης: Αχαϊα Προσληπτέοι Κετσίλης-Ρίνης Βλάσιος Λάζαρης Αλέξιος-Πέτρος Κουτσίδη Μάρθα

1 Θέση Πτυχιούχου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τόπος Απασχόλησης Αθήνας Προσληπτέοι Μαντοπούλου Δανάη

1 Θέση Πτυχιούχοι ΤΕΙ με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Τόπος Απασχόλησης Λακωνία Προσληπτέοι Τενεκετζής Κωνσταντίνος

1 Θέση Πτυχιούχου Γεωλογίας Τόπος Απασχόλησης Αθήνα Προσληπτέοι Λαϊάκη Μαρία

2 Θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης Σύρος Προσληπτέοι Γεωργιάδης Μιχαήλ Μαούτσου Δέσποινα

1 Θέση Πτυχιούχου Βιολογίας ή συναφούς τμήματος Τόπος Απασχόλησης Ηράκλειο Κρήτης Προσληπτέοι Μεταξάκης Εμμανουήλ

1 Θέση Πτυχιούχου Βιολογίας Τόπος Απασχόλησης Χανιά Προσληπτέοι Κυπαρίσσης Σωτήρης

1 Θέση Πτυχιούχου Βιολογικών Επιστημών Τόπος Απασχόλησης Ηράκλειο Κρήτης Προσπηπτέοι Πυρουνάκη Μυρτώ

3 Θέσεις Πτυχιούχων ΤΕΙ Ιχθυοκομίας Τόπος Απασχόλησης Ηράκλειο Κρήτης Προσληπτέοι Γιαννακάκη Αμαλία Κόσογλου Ιωάννης Ταμπακάκης Κυριάκος

1 Θέση Πτυχιούχου Βιολογίας ή συναφούς τμήματος Τόπος Απασχόλησης Κάλυμνος Προσληπτέοι Μακρυλλού Εμμανουέλα-Σοφία

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3/4/2014 » ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=81762ebf081608c6051683815de5a151

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/4/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECODISC»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4c8d442114c7ff3697f36e9f31870483

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/4/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »AQUANANO»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=dfbc1aa1572744a2b4d79fe49e211fcd

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/3/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »FISHANTIMICROBIALS»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e61b562177a6627206cc8163d0dac304

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/3/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=1a36d1b3d244d4271870afb9b23e8adf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/3/2014
 Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΕΕΠ1/2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »DIVERSIFY» Προσληπτέοι: Φακριάδης Ιωάννης Αποκλειόμενοι: Ίσσαρη Αλεξάνδρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 27/3/2014 «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ MULTISENSOR VERTICAL PROFILER»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9130502008ff7b305113ac092dc71e71

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 21/3/2014
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=3560260b75b7b3277acb172cbad7f0dd

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/3/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΣΑΔ-2014»
Υποβολή αιτήσεων έως και 5/4/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c4bdff831b40b30d2ed7ff960996a7a9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/3/2014
Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΣΑΔ-2014»
Υποβολή αιτήσεων έως και 5/4/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f996ee2ca2b4e10afa12d8aef187e5e7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/3/2014
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/588/28/1/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ab758e4ea90ebf3f3757b9e0abac0be0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 18/3/2014
 Ανακοίνωση 2/2014 για πρόσληψη προσωπικού  στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »BIOEXPLORE»
Υποβολή αιτήσεων έως και 31/3/2014.
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d811d3da951f40db9af43dc23ac8c4c8

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/3/2014
Αποτελέσματα ανκοίνωσης 20043/263/15.1.2014 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ» Προσληπτέοι: Γλαμπεδάκης Ιούλιος

Αποκλειόμενοι:  Μωραϊτης Χρήστος Σφαντός Θεόδωρος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 10/3/2014 Πρσόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEVOTES»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d1ef7b9d2acfd32427f8fa49fb819890

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=fd72dcf3b34a0c35fe19d2caa9032ffb

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »MetaCopepod»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4c23ac8169a693731c0b3574bcf9ecdb

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/2/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΣΑΔ-2014»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=50ca9d44e6dc2eeb9fde562c71b31e1a

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »AQUA-NANO» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=65245936167ba476a1760fc775c7003b

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ec3f8bfe8dccabcb8dd3c0ba77252a30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=05460a2a625b04353911b3777f052155

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/2/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 5/2013 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »ECONET» ’γονη Αποκλειόμενοι: Ιωάννης-Αλέξανδρος Καραμπάτος Ιούλιος Γλαμπεδάκης Νικόλαος Τσαρδάκης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 21/2/2014 Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΕΕΠ11/2013 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »EUBON». Προσληπτέοι: Χατζηγεωργίου Γεώργιος Αποκλειόμενοι: Κουρελέα Ευδοκία Κάλλη Ελπινίκη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/2/2014 Ανακοίνωση ΕΕΠ1/2014 για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητκού προγράμματος »DIVERSIFY»
Υποβολή αιτήσεων έως και 6/3/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f52d757c1be25deb00642f3b191124e2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/2/2014
Σήμερα 18/2/2014 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΛΚΕΘΕ οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τις ανακοινώσεις: 1/2014 Ερευνητικό πρόγραμμα »AEGEAN EXPLORATIONS», σειρά κατάταξης: Προσληπτέοι: Σταυρακάκη Ιωάννα Αποκλειόμενοι: Παλαντάζα Δήμητρα Φωτακοπούλου Παναγιώτα Τσαμπανου Αθηνά Βαξενόπουλος Μάριος Μπαμπούσης Κωνσταντίνος 6/2013 Ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Μελέτη διατροφικών απαιτήσεων, παραγωγή καινοτόμων σιτηρεσίων γι ατην επιτυχή εκτροφή του είδους (umbrina cirrosa) μυλοκόπι»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=46db4fa396054729052ec79db9473329
Προσληπτέοι: Νικολουδακη Χρυσάνθη Αποκλειόμενοι: Παναγιώτης Μουρούτης Ασημω Τσιλιμίγκρα Μαρία Παπαδάτου Ειρήνη Δαρμυρα Κωνσταντίνος Σπυράτος Γεώργιος Κατιδιώτης 2/2013 Ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄ΚΡΑΝΙΟΣ» για μία θέση ΤΕ Ιχθυοκομίας-Αλιείας και μία θέση Τεχνικού Υδατοκαλλιεργειών ’γονη Αποκλειόμενοι: Καραπιδάκη Φωτεινή Κόσογλου Ιωάννης Ταμπακάκης Κυριάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/2/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης 20043/129/10.1.2014 για μία θέση Χημικού για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR» Κατάταξη υποψηφίων 1. Πίττα Έλλη 2. Πίτσαρη Στυλιανή 3. Βρέντζου Καλλιόπη 4. Τσιστράκη ’ννα 5. Λιώτη Μαριλένα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/2/2014
«ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/86»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=f07c836e041a75ceda60465fa54de498

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/2/2014
«ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/218»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b68a75a08482d59ba6eafbdc224d0ace

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/2/2014
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/86»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d84a11ccf68664c534e4d9658fbfa9a3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/2/2014
» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/218  ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c14db253a6ca54372f53d7f979268135

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/2/2014
» ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/218  ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e7b50182c1bfdfaf99c15b8f10c00230

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e6c0ceb3f40f3397c372fb95fc9a4334 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 11/2/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b252ec6172ecff72fd8135f888e5800f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
06/02/2014
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=96bf872ad0a974c2e8c61e6a301f65f3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
05/02/2014
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/218»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=fc83da2bfe26f5f47ad5189956009b91

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
04/02/2014
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟ, ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=08ac226e5004d41d46a52207330e3f3c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/1/2014
» ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ& ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΕ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=0617f5ab3358d5f6095f28d68c07c2c2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/1/2014
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/86,

«Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ»
Υποέργο 3: ««Όργανα μέτρησης συγκεντρώσεων των μετάλλων ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και με φλόγα, για τα δείγματα των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9c7ae05e696a89801ab121dc95784dbc

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/1/2014
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8ff17727397b09e79fd3e0f364490730

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/1/2014
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=5abe974929ca4cf5cc78cdf09b8c75d9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/1/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=61ebe5822b04a2fedd05db51c5a43425

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/1/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2068d0334ed47f1a59227210783a0197

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/1/2014
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=179cbf0b32d118c8cecf53f7c2e4acef

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=021cae41e3fd4ae7ade36bc9ead406c1

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=066cfbe45e067f57f9c17d6e3681de03

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=df608bfbaad241aa3aba8843fc330974

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2014
«ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/85″
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=db6fc77d56cd9b5093cd10528b201ad7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/1/2014
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ»
Υποέργο 3: ««Όργανα μέτρησης συγκεντρώσεων των μετάλλων ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και με φλόγα, για τα δείγματα των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων».
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=4534f82d5db50c7789c3541cc57605cc

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/1/2014
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=87beaa7083317f06d7bc54f67f7ac2f5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/1/2014
Ανακοίνωση 1/2014 Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »AEGEAN EXPLORATIONS»
Υποβολή αιτήσεων έως 24/1/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=92ae1db42db2a8bd8f9903eb103321ea

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/1/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=18b28596ebcd3ed02397e068dc14275f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/1/2014
Αποτελέσματα ανακοίνωσης του ερευνητικού προγράμματος »MEDESS4MS» αρ.πρωτ.: 20043/6100/13.9.2013 Πίνακας κατάταξης υποψηφίων 1.ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 2.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 4.ΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα δεν κατατάσσονται στον πίνακα κατάταξης.

 

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.