ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -CMEMS MED MFC 2-

Δεκέμβριος 3, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 7th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» ΜΕ Κ.Ε (08.8800000/191).

Δεκέμβριος 1, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday December 16th, 2021

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟ – SOCIOCOAST – ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2» (33.4032101/002), Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Δεκέμβριος 1, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Sunday December 5th, 2021

More

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 16/11/2021 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

Νοέμβριος 30, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 15th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» με Κ.Ε (08.8800000/190).

Νοέμβριος 30, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 15th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»

Νοέμβριος 30, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday December 15th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων α. «BestBrood» με Κ.Ε. (33.6032101/001), β. GnRHa implants με Κ.Ε. (6070101/190) και γ. «New technologies, Tools and Strategies for a Sustainable, Resilient and Innovative European Aquaculture – NewTechAqua» με Κ.Ε. (33.6021901/001).

Νοέμβριος 29, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 14th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «BRIDGE-BS (Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems)» με Κ.Ε.01.3022105/001.

Νοέμβριος 29, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 14th, 2021

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «EMOD-PACE (Strengthening international ocean data through the EU’s ocean diplomacy with China – EMODnet PArtnership for China and Europe)» με Κ.Ε.01.3072003/001.

Νοέμβριος 29, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 14th, 2021

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙς ΑΝΑΓΚΕς ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Λειτουργική υποστήριξη συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Νοέμβριος 26, 2021 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday December 11th, 2021

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.