ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ» ΚΑΙ «SEAWISE- SHAPING ECOSYSTEM BASED FISHERIES MANAGEMENT» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/6636/08.12.2021

Ιανουάριος 21, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:07pm on Saturday January 22nd, 2022

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος SUSINCHAIN με Κ.Ε. (33.60.21902/001).

Ιανουάριος 18, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday February 2nd, 2022

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Insects4Aqua -Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα» και το Υποέργο Νο.2 «Κατάρτιση σιτηρεσίων που εμπεριέχουν εντομοάλευρα για μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρου» (κωδικος ΕΛΚΕ 03.6031901/002).

Ιανουάριος 18, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday February 2nd, 2022

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη Μαγείρου Α΄ Τάξης Ε.Ν., με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»

Ιανουάριος 17, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 1st, 2022

More

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική οικολογία και αλιευτικά μοντέλα»

Ιανουάριος 12, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday March 4th, 2022

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ BYCATCH ΜΕ (Κ.Ε. 32.2022001/001) «ADDRESSING SMALL SCALE COASTAL FISHERIES INTERACTIONS WITH MARINE MEGAFAUNA IN GREECE» (MAVA).

Ιανουάριος 12, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 26th, 2022

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENIRISST.

Ιανουάριος 12, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 26th, 2022

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «REPHIL» με τίτλο ¨Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος-Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ¨»

Ιανουάριος 12, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 26th, 2022

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΕΞΥΠΝΑ ΚΛΟΥΒΙΑ» με Κ.Ε (60.31802).

Ιανουάριος 12, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 26th, 2022

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ»

Ιανουάριος 12, 2022 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 26th, 2022

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.