ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΕΣΟΚΟΣΜΩΝ

Μάρτιος 22, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:24pm on Friday March 30th, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», (ΣΑΕ 2751, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS: 5001676)

Μάρτιος 21, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Friday March 30th, 2018

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μάρτιος 19, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday April 2nd, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μάρτιος 19, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday April 2nd, 2018

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

Μάρτιος 19, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday April 2nd, 2018

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νηογνώμονα για τις επιθεωρήσεις των πλοίων του ΕΛΚΕΘΕ, Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» και ΠΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ»

Μάρτιος 19, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 27th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μάρτιος 19, 2018 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday April 3rd, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Big Data Ocean-

Μάρτιος 15, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 29th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -NUTRIAD-

Μάρτιος 15, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 29th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-Παρακολούθηση βενθικών βιοκοινωνιών του όρμου Αντίκυρας, με έμφαση στην εγκατάσταση θερμόφιλων ειδών (ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-

Μάρτιος 15, 2018 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 29th, 2018

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.