ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands”- PELAGOS-

Ιούλιος 19, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 31st, 2017

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ELEMED-Electrification of the Eastern Mediterranean Area (use of cold ironing and electricity as a propulsion alternative-

Ιούλιος 19, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 31st, 2017

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-

Ιούλιος 19, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 31st, 2017

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/4715/19-6-2017.

Ιούλιος 18, 2017 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday July 25th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ »ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ )ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)»

Ιούλιος 18, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:55pm on Tuesday July 18th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ »ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ)»

Ιούλιος 18, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:36pm on Tuesday July 18th, 2017

More

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) (Ν.Π.Δ.Δ.).

Ιούλιος 14, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 2:30pm on Friday August 4th, 2017

More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INDICIT.

Ιούλιος 11, 2017 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday July 24th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -MARINE-EO-

Ιούλιος 11, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:23pm on Monday July 17th, 2017

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -EMSOLINK-

Ιούλιος 7, 2017 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:00pm on Monday July 17th, 2017

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.