ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,3,8,9,10,11,12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 42.619,18 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81745

Νοέμβριος 11, 2019 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday December 10th, 2019

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 34.600,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ στο πλαίσιο του υποέργου Νο 10 της Πράξης : «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81732

Νοέμβριος 11, 2019 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 26th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΓΡΑΦΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 64.516 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81719

Νοέμβριος 11, 2019 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday December 4th, 2019

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -HELPE-WEST PATRAIKOS-.

Νοέμβριος 8, 2019 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 22nd, 2019

More

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 20043/871/29.01.19 ΚΑΙ 20043/872/29.01.2019 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -CLAIM-.

Νοέμβριος 6, 2019 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 15th, 2019

More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -ELIXIR GR- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Νοέμβριος 1, 2019 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 8th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ROBUST (Πρόληψη δονακίωσης οφειλόμενης στο Vibrio harveyi με καινοτόμα εργαλεία)-

Οκτώβριος 31, 2019 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 15th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -PANDORA-

Οκτώβριος 31, 2019 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 14th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (GES) ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑ 1 ΤΗΣ ΟΠΘΣ (ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.600.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81211.

Οκτώβριος 25, 2019 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday December 2nd, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -MESOBED-

Οκτώβριος 23, 2019 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday October 30th, 2019

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.