Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων- HIMIOFOTS-

Σεπτέμβριος 23, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday October 7th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -PANACEA-

Σεπτέμβριος 23, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday October 7th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MATISSE-

Σεπτέμβριος 22, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 6th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -PerformFISH- με τίτλο -Consumer driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chain-

Σεπτέμβριος 22, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 6th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Promote the effective implementation of the Product Environmental Footprint in the Mediterranean aquaculture sector, LIFE AQUAPEF-

Σεπτέμβριος 22, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 6th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021-

Σεπτέμβριος 22, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 6th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MISTRAL-Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth-

Σεπτέμβριος 22, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday October 6th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MACOS» ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 10», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.467,74€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Α.Π. 20011/4223 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 99428

Σεπτέμβριος 17, 2020 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10: «ΕΝΑΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ» ΚΑΙ 12: «ΕΝΑ (1) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 11», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 6.200,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Α.Π. 20011/4221 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 99395

Σεπτέμβριος 17, 2020 Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΕΠΣΑΔ 2020-2021-

Σεπτέμβριος 14, 2020 Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday September 18th, 2020

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.