Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/3241/21.03.2019, ΚΑΙ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 72271,1

Απρίλιος 15, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday May 15th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΣΟΥΔΑ 2018-2019 AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 72687

Απρίλιος 4, 2019 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday May 3rd, 2019

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/3241 (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 72271)

Μάρτιος 27, 2019 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday May 2nd, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» Εκτιμώμενης αξίας 911.020€ (απαλλασσομένου ΦΠΑ), AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 72271

Μάρτιος 26, 2019 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday May 2nd, 2019

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «RADIO-ΕΛΙΔΕΚ», ΜΕ Α.Π. 20011/2868/15.03.2019

Μάρτιος 22, 2019 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday April 3rd, 2019

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ/ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Μάρτιος 20, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 4th, 2019

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «RADIO-ΕΛΙΔΕΚ»

Μάρτιος 19, 2019 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday April 3rd, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ TON ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 328.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 71897

Μάρτιος 15, 2019 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday April 23rd, 2019

More

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/13982/21-12-2018, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 07-03-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Μάρτιος 6, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday March 7th, 2019

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μάρτιος 4, 2019 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday April 8th, 2019

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.