Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΣΚΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ MEDITS/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΣΑΔ 2020-2021», ΑΡ.ΠΡ. 20011/1665/31.03.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 108358.

Απρίλιος 1, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 19th, 2021

More

Θέμα: Απάντηση αιτήματος διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/1324/12-3-2021Σχετ: Εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 1422/18-3-2021

Μάρτιος 22, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 30th, 2021

More

Θέμα: Απάντηση αιτήματος διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/1324/12-3-2021 Σχετ: Εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 1426/18-3-2021

Μάρτιος 22, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 30th, 2021

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 32.258,06€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάρτιος 12, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday March 30th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 ΚΑΙ 10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 34.600,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ στο πλαίσιο του υποέργου Νο 10 της Πράξης : «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 107298

Μάρτιος 5, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday March 31st, 2021

More

Διευκρινίσεις για το δημόσιο διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/921/19-02-2021 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 106662

Μάρτιος 2, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday March 12th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CMBR» Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 € πλέον ΦΠΑ 19.354,83 € και ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 100.000,00 €, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 106.662

Φεβρουάριος 22, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday March 12th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ CretAquarium Θαλασσόκοσμος

Φεβρουάριος 19, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Friday March 26th, 2021

More

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/446/28-1-2021(ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 105700)

Φεβρουάριος 17, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday February 24th, 2021

More

Διευκρινίσεις για την τεχνική προδιαγραφή του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/446/28-1-2021, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105700

Φεβρουάριος 9, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:43am on Thursday February 18th, 2021

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.