Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5983 & 20011/5989.

Νοέμβριος 25, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 30th, 2021

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5989/09.11.2021

Νοέμβριος 23, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 30th, 2021

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5983/09.11.2021.

Νοέμβριος 22, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday November 30th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΕΘΑΠ-CMBR) ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ΚΑΙ 5 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12, ΑΡ.ΠΡ. 20011/5983/09.11.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 142978

Νοέμβριος 10, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 26th, 2021

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΕΘΑΠ-CMBR) ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ DNA ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MINION» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12. ΑΡ.ΠΡ. 20011/5989/09.11.2021 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 142362

Νοέμβριος 10, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 26th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 37.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 142178

Νοέμβριος 1, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday November 18th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ “Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ”: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑΣ SEABIRD SBE 9 PLUS”ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 «» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 5.900,00€ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 140488

Οκτώβριος 1, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 5th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 34.729,62€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 19 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 140449

Σεπτέμβριος 30, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 5th, 2021

More

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ» ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 48.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2166/27.04.2021, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-06-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

Ιούνιος 16, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Thursday June 17th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ –ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΩΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάιος 28, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 15th, 2021

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.