Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ: Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ & Ε/Α ΦΙΛΙΑ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 350.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΣΕ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ:ΑΡ.ΠΡ. 20011/633/02.02.2023 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 181626

Φεβρουάριος 3, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday March 6th, 2023

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ: Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ, ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (H&M) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (P&I Club) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 123.250,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 181588.

Ιανουάριος 19, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday February 6th, 2023

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ)

Νοέμβριος 23, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf   Expires at 11:59pm on Monday December 19th, 2022

More

Μετάθεση καταληκτικής ημερ/νίας υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διεθνή Διαγωνισμό με αρ.πρ. 20011/4396/17.08.2022 & αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170316

Οκτώβριος 24, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday November 14th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 50.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 174133

Οκτώβριος 21, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday November 14th, 2022

More

Μετάθεση καταληκτικής ημερ/νίας υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον Διεθνή Διαγωνισμό με αρ.πρ. 20011/4396/17.08.2022 & αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170316

Οκτώβριος 7, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 24th, 2022

More

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αναλωσίμων για τις εργασίες πεδίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 104.999 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 172598

Σεπτέμβριος 22, 2022 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:34am on Wednesday October 12th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΤΥΠΟΥ L7902-20 ΤΗΣ HAMAMATSU Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ SKYSCAN 1172 (BRUKER), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MAPWORMS ΚΩΔ. 33.4022201», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.900,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 171912

Σεπτέμβριος 16, 2022 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 3rd, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ’, ΜΕ Α/Α 3, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ’, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037414», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 98.387,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (122.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)., ME AΡ. ΕΣΗΔΗΣ 168352.

Σεπτέμβριος 7, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday September 26th, 2022

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (MCS)ΤΟΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «ATHENA vs. EGELADUS: Interaction between the Hellenic Subduction and the North Anatolian Fault: Implications for the intra-plate deformation and seismic hazard in the Aegean», συνολικού προϋπολογισμού 920.000 € απαλλασσόμενου ΦΠΑ. Με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 170316

Αύγουστος 18, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 17th, 2022

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.