Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ –HMIOFOTS, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 37.354,84€ πλέον Φ.Π.Α.

Ιούλιος 17, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday July 30th, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ιούλιος 9, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Friday July 20th, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Ιούλιος 6, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday July 13th, 2018

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion (ARIEL)»

Ιούνιος 29, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday July 11th, 2018

More

Διευκρινίσεις στον Συνοπτικό διαγωνισμό για την Γενική Επιθεώρηση – Επισκευή Κυρίων μηχανών, επιθεώρηση Ηλεκτρομηχανών του Ε/Α «ΦΙΛΙΑ», με αρ. πρωτ. 20011/6263/18.06.2018.

Ιούνιος 28, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 2nd, 2018

More

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΕΠΣΑΔ 2017-2019» (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/5704) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 26/6/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 ΜΜ .

Ιούνιος 26, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 2:30pm on Tuesday June 26th, 2018

More

Ενημέρωση για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/5530/31.05.2018.

Ιούνιος 21, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Friday June 22nd, 2018

More

Διευκρίνηση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/6263

Ιούνιος 19, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Ο αρ. πρωτοκόλλου για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «την ανάθεση μηχανουργικών εργασιών για την επιθεώρηση των κυρίων μηχανών και ηλεκτρομηχανών του σκάφους Ε/Α ΦΙΛΙΑ, σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών του Παραρτήματος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 17.000€ πλέον Φ.Π.Α., με το ενδεχόμενο να υπάρξουν και […]

More

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «την ανάθεση μηχανουργικών εργασιών για την επιθεώρηση των κυρίων μηχανών και ηλεκτρομηχανών του σκάφους Ε/Α ΦΙΛΙΑ, σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών του Παραρτήματος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 17.000€ πλέον Φ.Π.Α., με το ενδεχόμενο να υπάρξουν και επιπλέον εργασίες, με τη συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει τις 20.000€.

Ιούνιος 18, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday July 2nd, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ιούνιος 15, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 26th, 2018

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.