Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EMODNET DATA INGESTION

Οκτώβριος 12, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:26pm on Thursday October 29th, 2020

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ» ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 (2019ΣΕ086ΣΕ08610017), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 80.645,00€ πλέον ΦΠΑ, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 100060

Σεπτέμβριος 29, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 210.000,00€ ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/4444/28.09.2020 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 100053

Σεπτέμβριος 28, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 19th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10: «ΕΝΑΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ» ΚΑΙ 12: «ΕΝΑ (1) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ-CMBR, ΥΠΟΕΡΓΟ 11», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 6.200,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Α.Π. 20011/4221 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 99395

Σεπτέμβριος 17, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday October 15th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ (2) ΠΛΩΤΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ (UNMANNED SURFACE VEHICLE – USV) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS:5001676 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 57.419,35 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Σεπτέμβριος 3, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday September 21st, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ CYTOSENSE, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 54.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Αύγουστος 28, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday September 7th, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/3653/31-07-2020

Αύγουστος 28, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday August 31st, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εργαστηρίων και προγραμμάτων (εργαστηριακών αναλωσίμων)» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 24.118,00€ πλέον ΦΠΑ

Αύγουστος 26, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday September 15th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 20.967€ πλέον ΦΠΑ

Αύγουστος 26, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday September 15th, 2020

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ», ΑΡ. ΠΡ. 20011/3554/28.07.2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αύγουστος 3, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday September 15th, 2020

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.