Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

AITHMA ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/49/8-1-2021

Ιανουάριος 15, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday February 1st, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 4ALIEN», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 38.709,68€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (=48.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.) ΑΡ.ΠΡ. 20011/49/08.01.2021

Ιανουάριος 8, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 20th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 40.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/47/08.01.2020

Ιανουάριος 8, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 20th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 110.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. , ΑΡ.ΠΡ. 20011/17/05.01.2021, & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 104911

Ιανουάριος 5, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Wednesday January 20th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 27.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 30, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Wednesday January 15th, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/5610/11-12-2020

Δεκέμβριος 24, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Thursday January 7th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 32.258,06€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 23, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday January 15th, 2021

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) & ΔΥΟ (2) ΑΠΛΩΝ Η/Υ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPPERNET», ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5534/09.12.2020.

Δεκέμβριος 15, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 22nd, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ «ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ», ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 40.322,58€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 14, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 29th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ SERVER, ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘COPPERNET-02.2031902./001’», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 25.806,45€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/5534/09.12.2020

Δεκέμβριος 9, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 22nd, 2020

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.