Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ)», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Αύγουστος 1, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday September 5th, 2019

More

Διευκρίνιση για το τμήμα 13 του διεθνή διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/7404/28-06-2019 και αρ. ΕΣΗΔΗΣ 76503

Ιούλιος 16, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday July 26th, 2019

More

Διευκρίνιση ως προς το λεκτικό της εγγύησης του τμήματος 8 του διεθνή διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 20011/7332/26-06-2019 και αρ. ΕΣΗΔΗΣ 76383,1

Ιούλιος 16, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday July 26th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: « ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 117.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ/ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 76975

Ιούλιος 9, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday August 5th, 2019

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: TMHMA A. «Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων εκτιμώμενης αξίας 274.194€ πλέον ΦΠΑ» ΤΜΗΜΑ Β. «Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους παράκτιων υδάτων Μακεδονίας – Θράκης εκτιμώμενης αξίας 60.484€ πλέον ΦΠΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 334.678€ πλέον ΦΠΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 76624

Ιούλιος 2, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday July 26th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΣΟΥΔΑ 2018-2019. TMHMA A. «Ιχθυοτροφές ανάπτυξης Τσιπούρας, Λαβρακιού και Κρανιού, ποσότητας 37,55 τόνων και εκτιμώμενης αξίας 42.728,75€ πλέον ΦΠΑ», ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 76542,1

Ιούλιος 1, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday August 2nd, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε: Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ», Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» ΚΑΙ ΠΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 97.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, AΡ. ΕΣΗΔΗΣ 76540

Ιούλιος 1, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday August 2nd, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 206.438,10 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 76503

Ιούλιος 1, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday July 26th, 2019

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τμημάτων 8, 9, και 13 της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 70.645€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΝ 76383,1

Ιούνιος 27, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday July 26th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 45.000€ ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ME AΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 75799

Ιούνιος 12, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday July 18th, 2019

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.