Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΤΟΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΟΥΔΑ’»,

Απρίλιος 2, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 30th, 2020

More

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης λόγω αντικατάστασης τακτικού μέλους επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το έτος 2020

Φεβρουάριος 17, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Wednesday February 19th, 2020

More

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ: «Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕΘΕ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΑΞΙΑΣ 52.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»., ΑΡ. ΠΡ. 20011/11465/10.12.2019, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-01-2020, ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ.

Ιανουάριος 17, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday January 29th, 2020

More

ANAKOINΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/11465/10.12.2019

Ιανουάριος 13, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Wednesday January 15th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ» ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 46.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 23, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 22nd, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HIMIOFOTS ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 38.306,45€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 20, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday January 16th, 2020

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ» (ΤΜΗΜΑ 8) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», ΚΩΔ.ΟΠΣ/MIS: 5001676, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 83457

Δεκέμβριος 20, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday January 21st, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 52.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 13, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday January 8th, 2020

More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/11201/26.11.2019

Δεκέμβριος 9, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 1:30pm on Monday December 16th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΛΙΣΜΙΚΟ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RECONNECT”-INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 14.435,48€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/11331/03.12.2019 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 82726

Δεκέμβριος 5, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday December 23rd, 2019

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.