Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (ΣΟΥΔΑ)», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 77.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάιος 1, 2024 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 20th, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/2273/10.04.2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 347467

Απρίλιος 11, 2024 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 13th, 2024

More

Απάντηση σε ερώτημα για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 20011/1419/6-3-2024 για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία του κυλικείο του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής

Μάρτιος 28, 2024 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 1:34pm on Monday April 15th, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ MEDITS ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (ΕΠΣΑΔ) 2024»,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 177.419,00€ (220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ΑΡ.ΠΡ. 20011/1837/26.03.2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 347429.

Μάρτιος 27, 2024 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 15th, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΣΑΔ 2024), ΚΑΙ ΣΕ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 32.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ. 20011/1709/19.03.2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 346517.

Μάρτιος 20, 2024 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 8th, 2024

More

Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 20011/1419/6-3-2024 για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία του κυλικείου του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής

Μάρτιος 13, 2024 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 2:21pm on Monday April 15th, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΗΧΟΥ/ΘΟΡΥΒΟΥ (AMBIENT SOUND/NOISE) ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE22-NAT-EL-LIFE MARENATURA, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 76.035,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάρτιος 12, 2024 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 1st, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DECARBONYT-02.2072303/001”, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΑΡ.ΠΡ. 20011/1451/07.03.2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 346574.

Μάρτιος 8, 2024 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 1st, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μάρτιος 7, 2024 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday April 15th, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ (ΣΟΥΔΑ)», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 77.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ.ΠΡ.20011/1339/04-03-2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 345943

Μάρτιος 5, 2024 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday March 22nd, 2024

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.