Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ» ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 48.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2166/27.04.2021, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-06-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

Ιούνιος 16, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Thursday June 17th, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ –ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΩΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 49.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάιος 28, 2021 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 15th, 2021

More

Μάιος 28, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ» ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 48.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2166/27.04.2021, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-05-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ CretAquarium Θαλασσόκοσμος

Μάιος 26, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday June 15th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (special survey / renewal survey)» Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 89.000,00€ απαλλασσομένου ΦΠΑ, ΑΡ. ΠΡ. 20011/2549/18.05.2021 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 132173

Μάιος 18, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 2:35pm on Tuesday May 18th, 2021

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,8,9,12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 24.897,78 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 132091

Μάιος 11, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Tuesday June 22nd, 2021

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 63.882,02€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 132082

Μάιος 11, 2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday June 21st, 2021

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 20011/2166/27-04-2021

Μάιος 7, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday May 10th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» (ΚΕΘΑΠ-CMBR)-ΥΠΟΕΡΓΟ 12 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 114.693,55€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 27.526,45€ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 142.220,00€, ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 122.979

Απρίλιος 28, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 17th, 2021

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ DNA ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ILLUMINA ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΑΠ- CMBR» Εκτιμώμενης αξίας 72.580,64 € πλέον ΦΠΑ 17.419,36 € και ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 90.000,00 €, ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 122.974

Απρίλιος 28, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday May 17th, 2021

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.