Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ», ΑΡ. ΠΡ. 20011/3554/28.07.2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αύγουστος 3, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday September 15th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 36.500,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ιούλιος 31, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday August 28th, 2020

More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 12ΜΗΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 52.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ιούλιος 29, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday August 28th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο -EMODnet Biology 3- με Κ.Ε. (33.4071701/000).

Ιούλιος 24, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday August 10th, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/3122/07-07-2020

Ιούλιος 17, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Friday July 24th, 2020

More

Θέμα: Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/2965/30-6-2020

Ιούλιος 15, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 1:00pm on Monday July 20th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ CYTOSENSE»ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙ ΓΛΑΥΚΗ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS: 5002438, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 32.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ιούλιος 14, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Thursday July 30th, 2020

More

Διευκρίνηση σχετιζόμενη με το διαγωνισμό 20011/3122/7-7-2020 για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ενυδρείου «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη

Ιούλιος 13, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-ΣΟΥΔΑ’», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 25.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

Ιούλιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.600,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

Ιούλιος 9, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 20th, 2020

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.