Σεπτέμβριος, 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 20011/9663/27.09.2019

Σεπτέμβριος 30, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (next-generation genotyping) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑΣ (Mullus barbatus), ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (Nephrops norvegicus) ΚΑΙ ΓΑΡΙΔΑΣ (Aristaeomorpha foliacea) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘MED UNITS’», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Σεπτέμβριος 30, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ O2 ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΨΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ’ ΚΑΙ MIS 5030044 ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50564,52€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Σεπτέμβριος 30, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday October 15th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ -RNA–σίγηση στα διάτομα- (-RNA silence in Diatoms-, RADIO)-

Σεπτέμβριος 30, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday October 31st, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -AQUAPEF-

Σεπτέμβριος 25, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:56pm on Monday September 30th, 2019

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (HIMIOFOTS)» ΜΕ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 5002739 (ΥΠΟΕΡΓΩΝ 4, 5 ΚΑΙ 8) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 216.129€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 79780

Σεπτέμβριος 19, 2019 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday October 31st, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «GYAROS MPA» KAI »ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΟΠΘΣ»

Σεπτέμβριος 12, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday September 18th, 2019

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων- HIMIOFOTS-

Σεπτέμβριος 12, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday September 26th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΕΘΑΠ CMBR-

Σεπτέμβριος 2, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday September 6th, 2019

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -FutureEUAqua-

Σεπτέμβριος 2, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday September 6th, 2019

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.