2015

Απρίλιος 4, 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ arxia

Πληροφορίες για τις προκηρύξεις τηλ: 22910 76331
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ Ν. 2190/1994
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/PQgpOu46Tys0BtE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ A1
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/E8PFI2H9UuJR99X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A2
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/TqTSfyvVAp3kdRA

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

04/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ –ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/prokirixi-kimdis-1.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

03/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “LIFEWATCH” (LIFEWATCH PORTAL)

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/prokirixi_kimdis-3.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

03/12/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/15PROC003441185.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

27/11/2015

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Θετικών Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «EMBRIC» για διάστημα (12) δώδεκα μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9952_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

26/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/15PROC003392202.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

25/11/2015

«Προμήθεια μονάδας φασματογράφου μάζας και υποστηρικτικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια του ΙΘΑΒΒΥΚ στο Ηράκλειο Κρήτης». 

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/15PROC003372556.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

25/11/2015

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Βιολογίας στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ & ΚΟΛΠΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ & ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2015-2016» για διάστημα πέντε (5) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9868_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

25/11/2015

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστημών των Υπολογιστών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «Copernicus MED Insitu TAC» για διάστημα εικοσιοκτώ (28) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9864_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

25/11/2015

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕλληνΝ.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Θαλάσσιων Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «SEA CHANGE» για διάστημα έως Μάρτιο 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9858_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

25/11/2015

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Χημείας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ή άλλων συναφών επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «Αλληλεπίδραση Υδατοκαλλιεργειών και Θαλασσίου Περιβάλλοντος- Υπηρεσίες » για διάστημα (3) τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9855_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

24/11/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Ωκεανογραφίας στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ACTIONMED-Action Plants for Integrated Regional Monitoring Programmes, Coordinated Programmes of Measures and Addressing Data and Knowledge Gaps in Mediterranean SEA» για διάστημα έως και (13) δεκατρείς μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9809_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

24/11/2015

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Περιβαλλοντικών Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «EMODNet EuSeaMap2» για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9806_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

20/11/2015

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων 20/11/2015

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9736_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

20/11/2015

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.   20/11/2015

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9733_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

20/11/2015

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων   20/11/2015

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9729_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

20/11/2015

Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων   20/11/2015

http://calls.hcmr.gr/wp-content/uploads/2016/01/20043_9726_D.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΣ Ι.Ω.
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ETIv3NphapAcG9X

https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8R0JVNU12kiNBf9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/11/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ (ΙΘΑΒΒΥ)»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wNw4SilUDEWP9aq

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/10/2015
Αποτελέσματα προκήρυξης
Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »FORIA»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/yOlUTaSgX5BXgeS

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/10/2015
Ανακοίνωση υπ’άριθμ. ΕΕΠ11/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »EMSODEV»
Υποβολή αιτήσεων έως και 13/11/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/sE3V8AODHBPjTAk

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/10/2015
Αποτελέσματα ανακοίνωσης
Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »PERSEUS» ανακοίνωση ΕΕΠ9/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/b226zUq2jmW76rU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/6/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΕΕΠ10/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »JERICO NEXT»
Υποβολή αιτήσεων έως και 9/11/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/xRmS1UnURk3j3Ya

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2015
Προκήρυξη για πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή  στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »MINOUW»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/3QYIIjfHnn75N3r

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση 5 μεταδιδακτορικών ερευνητών στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων- ΕΠΣΑΔ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/rjkEEPaRBpFT8U5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε 2 διδακτορικούς υποτρόφους στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων- ΕΠΣΑΔ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/fudXJx9mJGjzxH0


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΟΧ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στα πλαίσια του έργου »Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/6asvnJub1cYowc1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/10/2015
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΕΕΠ7/2015, Ερευνητικό πρόγραμμμα »SYNTHESYS3», κωδικός θέσης: 40.21300
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/3Qt11KdfRbRhGZw

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/c01yuWykREDXJi1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/10/2015
Ανακοίνωση 10/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
DIVERSIFY»
Υποβολή αιτήσεων έως και 26/10/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/sqhU9qyjqCKLUfs

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/10/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων
αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/6200/15.7.2015, ερευνητικό πρόγραμμα
PROAQUA
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/5ttWZM04jgWbfig

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/6520/24.7.2015, ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ-8ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/gBaqRFUHwuOgOXs

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/10/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων
αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/6491/23.7.2015, ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/FONJDiL53OrAN02

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/5796/30.6.2015, ερευνητικό πρόγραμμα SYNTHESYS 3
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/UFewdK35iPcjLxD

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/6645/28.7.2015, ερευνητικό πρόγραμμα ΕΟΧ 2009-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8GxRHZofrfGEOFI

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/6250/16.7.2015, ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/lV28cSNWL0BQXeK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
6/10/2015
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Α/Α 16929 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20011/7829 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΣ-ΙΩ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/AcqoigwVzjRgv2B

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/AyMz3Tzr7U6L9iU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/qEKHngdUyLCEfJ5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/10/2015
Αποτελέσματα προκήρυξης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »KFUPM SEA RED» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/6642/28.7.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/bhgSty40AgSt3k8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/9/2015
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Rk0qnfxfcRFXLDG

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/9/2015
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΣ-Ι.Ω.
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Y02qXUd5W6Gf2Jz

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/9/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/VOKZnSBK1002Voz

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/9/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
FORIA»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/L47w4sAUkA3HIRY

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7/9/2015

Αποτελέσματα προκηρύξεων
Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/5137/11.6.2015 ερευνητικό πρόγραμμα «Framework contract for services related to development of methodological standards in relation to good environmental status of the seas under MSFD »
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/utrMVC0oSv6PCR1

Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/6123/13.7.2015 ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄ODIP-2΄΄
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/mTPfNwj01OTFd4L

Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/5309/18.6.2015 ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄DIVERSIFY΄΄
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/EtWx0BfpVMOQNvk

Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/6550/24.7.2015 ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄COPERNICUS MEDMFC΄΄
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/IbUPJnMSfgAHmKU

Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/6047/9.7.2015 ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄MERMAID΄΄
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/jslUhhX2LPEbGcp

Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/5066/10.6.2015 ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/RPhJ3mWmg28n8Bz

Αριθμός πρωτ. προκήρυξης 20043/5059/9.6.2015 ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/WtQWacouGf8rAxL

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 31/7/2015
Αποτελέματα ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 8/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8Olr0cxkEmnVAaC

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/7/2015
Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »MEDSEA CHECPOINT» υπ’αριθμ ανακοινωση 5/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ym5fJith5ClIxgD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/7/2015
Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΕΕΠ9/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »PERSEUS»
Υποβολή αιτήσεων έως και 17/8/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/eQvjyDWzpFEolVa

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/7/2015
 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΕΕΠ8/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ODIP-2»
Υποβολή αιτήσεων έως και 17/8/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/nGF6PyHSpEp6z6l

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/7/2015
Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΕΕΠ7/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
SYNTHESYS
Υποβολή αιτήσεων έως και 17/8/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/rrLKDVF0FZ8zrUR

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wMMZHmYQXkfLgEW

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/8/2015
Προκήρυξη για πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »KFUPM SEA RED»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/bfHqu6SkA0N1fWt

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/7/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων
αρ.πρωτ.προκήρυξης:20043/5099/10.6.2015 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ-8ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/kUxBlqMlAWLpE7p
 
αρ.πρωτ.προκήρυξης:20043/5056/9.6.2015 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014»
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/QVZ16in2cLr1dt2
 
αρ.πρωτ.προκήρυξης:20043/5813/5.6.2015
Eρευνητικό πρόγραμμα »ECODISC»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Qwu2dganHmgyDil

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/mdvpfAyzojbVyru

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 24/7/2015
Προκήρυξη για πρόσληψη ενός μεταδιδακτορικο ερευνητή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
Copernicus MEDMFC»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/QVfqhDYWX57E9uF

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/7/2015
Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδος σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 8 Περιφέρειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/S4FXGMHHgXhLsrl

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/7/2015
 Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδος σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 8 Περιφέρειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/7HghkV7wLaXQduI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/7/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΣ -ΙΘΑΒΙΠΕΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ZuyF7dmZ8VnXvGQ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/7/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΣ -ΙΘΑΒΙΠΕΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/oDpzrYFUGlMoZ3j

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014.
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/vLbPQ2PE3FSS8Iv

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/7/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 9/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DIVERSIFY»
Υποβολή αιτήσεων έως και 3/8/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/9hGR5ulZo6NRHh6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/07/2015
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/jYYurfbmRQv9xll

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/07/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/f9VLkTTBfkPN4a7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/7/2015
Αποτελέσματα ανακοινώσεων
Ερευνητικό πρόγραμμα »Βελτιστοποίηση διαχείρισης της διατροφής μέσω χρήσης συστημάτων βιντεο-απεικόνισης στις Ελληνικές θάλασσες» αρ.πρωτ.20043/5102/10.6.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/3Ih6BuNueyLzyK6

Ερευνητικό πρόγραμμα »AQUA NANO» αρ.πρωτ.20043/5355/19.6.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/2LDKna7YfDl8Hs4


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
PROAQUA»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/j9CJhzXxnX0lVWr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/7/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014. αρ.πρωτ.προκ.20043/5063/10.6.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/O9i0iQ1kNuOoBS1

αρ.πρωτ.προκ.20043/4161/13.5.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/hrNCcJkK05JmHlW

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διδακτορικού Υποτρόφου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
H2020 MINOUW»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/C33AxfH1sB2jPcJ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »MERMAID»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/kfdGPn4XqRtlf2Z

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
6/7/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ)2009-2014. αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4155/13.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/JzqkI3IX1eN8wa1

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4147/13.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/afKz9FNPkaChC74

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4168/13.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/U6AbUfRGt3OAATX

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4173/13.5.2015

https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/q45MzuVd3JE1wik

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4164/13.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/pQLZO59tOk6TGGm

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4152/13.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/z5dRioeZY7LUhdF

αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/4158/13.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/9Lz7mQ7VEcBr8qZ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/7/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» αρ.πρωτ.20043/3856/6.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/efRVUKBgCcV82jZ

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
αρ.πρωτ.20043/3835/5.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/589sh8ThTv8oGSy

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» αρ.πρωτ.20043/4369/19.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/vKx9woQRUZQi3E2

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» αρ.πρωτ.20043/5096/10.6.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/x1kqVorZOlK2SQq

Ερευνητικό πρόγραμμα »LIFEWATCH» αρ.πρωτ.20043/3510/27.4.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/qq5Ah0cQe2IPVHs

Ερευνητικό πρόγραμμα »DIVERSIFY» αρ.πρωτ.20043/4452/21.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/1Zan9n2xMIBE808

Ερευνητικό πρόγραμμα »GnRHa implants» αρ.πρωτ.20043/4457/21.5.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/U038QWkUgIa6lUO

Ερευνητικό πρόγραμμα »ESENIAS TOOLS» αρ.πρωτ.20043/5105/10.6.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ViYCCEa32nuDHLq

Ερευνητικο πρόγραμμα »EPILEXIS» αρ.πρωτ.20043/5053/9.6.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/qN5h05noUYMiJ2O

Ερευνητικο πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ’ αρ.πρωτ.20043/3427/24.4.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/IfY0OdwrAYnc5pf

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECODISC: Επίδραση των Απορριπτόμενων αλιευμάτων στο Οικοσύστημα» στα πλαίσια της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/jtFKgBI3xmo7mZD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/06/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΑΡΚΑΣ ΜΑΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/gFtYkD4gWAlbVA5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/6/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 8/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμνεης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» Υποβολή αιτήσεων έως και 6/7/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/fpQCHpRSpiFaY37

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/06/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 αναθέσεις έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »AQUA NANO» στα πλαίσια της Δράσης »ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/oDrkvB8NTmuIn7B
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/6/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Framework contract for services related to development of methodological standards in relation to good environmental status of the seas under MSFD » https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/LT3MUk8ICXSWbKd

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/6/2015
 Προκήρυξη για πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/fj8IEfYvtiOEVih

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/yZL95H2Uvb8OhpM
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Βελτιστοποίηση διαχείρισης της διατροφής μέσω χρήσης συστημάτων βίντεο-απεικόνισης στις Ελληνικές Θαλασσοκαλιέργειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/1Mf3IsRrV7wTYpt

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wuIWX9nyy7H92x1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ESENIAS TOOLS»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wrxutALF8CuzInO

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/6/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
EPILEXIS»
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/KxgubZlkdWVZNRL

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/06/2015
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’GR2-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/pV8TLbK8a188yyw https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/rp61bbK3SSjDC9f

https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/J66oR3EezvZX7ap https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/UsPFpCnapzXX8rA

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 9/6/2015
 Αποτελέσματα προκηρύξεων Ερευνητικό πρόγραμμα » DEFISHGEAR» αρ.πρωτ.20043/3392/23.4.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/bhEBHurew7Gds7n

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ» αρ.πρωτ.20043/3513/27.4.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/V0EZVJ4TLWqSRPB

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» αρ.πρωτ. 20043/4369/19.5.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/BF061g9eOtpnRLg

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/6/2015
Αποτελέσματα Προκήρυξης με αρ.πρωτ.20043/4357/19.5.2015 στα πλαίσια
  του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ολοκληρωμένα παρατηρητήρια των Ελληνικών Θαλασσών»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Qjl613ugYXOjuVE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/6/2015
 Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 5/2015 στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DIVERSIFY»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/nIcAJ3Ua8cjHV2P

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/6/2015
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/4123/12-5-15
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/L1CPxcdLcSfbebS

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΥ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/eTKpqTb9dqzRcF3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/6/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΚΟΣΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wjbFcPfLvTtWk88

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/5/2015
Ανακοίνωση 7/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
 Υποβολή αιτήσεων έως και 13/6/2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/40g4ZyLrchpVZZL

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/5/2015
 Ανακοίνωση 6/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
Υποβολή αιτήσεων έως και 13/6/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/FF0r6gUC0Fl4kLP

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/5/2015
 Προκήρυξη για πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DIVERSIFY»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/WCKLgUnis3VmnRT

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/5/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »GnRHa implats»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/vjj8io9IWR23hBg

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/5/2015
Αποτελέσματα ανακοίνωσης με αρ.πρωτ.:20043/3432/24.4.2015 στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/aIRdgSRCp3tV8QH

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2015
Προκήρυξη για πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία και Υδατοκαλλιέργειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/w3iOqwqG61WIEQC

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »KFUPM Red Sea»
Αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και στη διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 46,7 χιλ.Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Τ.Κ.19013 Ανάβυσσος. Τόπος Απασχόλησης Ανάβυσσος.
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/cdQ1BlPXvOmfvMp

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2015
Προκήρυξη για πρόσληψη μεταδιδακτορικου ερευνητή για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ολοκληκληρωμένα παρατηρητήρια των Ελληνικών Θαλασσών»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/AIjsvC4RLY8eg6E

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2015
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΙΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΠΙΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8OMNfWw5wmg61jV

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2015
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΥΔΡΟΠΤΕΡΩΝ (UNDER WATER GLIDERS)
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wEPEKjuz2aj0MA1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 19/5/2015
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟ-ΝΗΚΤΟΝ, ΜΕΣΟ-ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΙΧΘΥΔΙΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/YOgkC2bwuaUXuIy

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/5/2015
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡ- ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (UPLC
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ZkMMp1XKkE3oKwM

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/5/2015
Αποτελέσματα ανακοινώσεων
Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ»αρ.πρωτ. 20043/2696/30.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/JyZ3ofWoK5LTUnr

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ» αρ.πρωτ. 20043/2700/30.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/X2QM5H6IQtsIw9Y

Ερευνητικό πρόγραμμα »MERMAID» αρ.πρωτ. 20043/2225/16.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/jZC4ezTSgMiPWkZ

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ολοκληρωμένα παρατηρητήρια ελληνικών θαλασσών» αρ.πρωτ. 20043/495/22.1.2015, Ανακοίνωση ΕΕΠ6/2015, Κωδικός 192
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/yldDn53ObZJhb57

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ’ αρ.πρωτ. 20043/2210/16.3.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Qw8uJNbdBa9aOol

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ» αρ.πρωτ. 20043/3386/23.4.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/pHTYKL5CTvisuLM

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ» αρ.πρωτ.20043/3389/23.4.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Kai81UXLv8lFjsP

Ερευνητικό πρόγραμμα »SIMRAD» αρ.πρωτ. 20043/2204/16.3.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/gTfl2kDa4dZjHMj

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ» αρ.πρωτ.20043/2207/16.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ZIZH3jNTwsahyrQ

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία και Υδατοκαλλιέργειες» αρ.πρωτ. 20043/2893/2.4.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8T3LxRYO7vgcBKi

 Ερευνητικό πρόγραμμα »MEDSEA CHECPOINT» αρ.πρωτ. 20043/7866/2.9.2014 Ανακοίνωση 5/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8eg6dlyzExIssDO

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη Συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» αρ.πρωτ.20043/419/21.1.2015 Ανακοίνωση ΕΕΠ5/2015. Κωδικός θέσης 172
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/o6skhN76n2Y0VN8

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη Συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» αρ.πρωτ. 20043/2790/31.3.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/le8yF5f9QCEu1PS

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/5/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/SxqWSK8n6XgaX56

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/5/2015
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ »ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’GR2-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014

https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/NjZzhK9010eBSYP
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Jit6I4n3kP8jlzN
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/lOl7IU7d6DNeLCK
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/VyksFkOZE8RtAFj
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/WQLfUhOuZH052df
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/q3EhQVPxUxAHzok
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/0KxvNXPlR92Rl9s
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/erGsPQB8pMl2KYs

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/5/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ssQyf5qRq18bbQo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/5/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wasZFvK65WM5fEa

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/5/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/KSKsXdwJltoPMVX

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/4/2015
 Αποτελέσματα ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΚΚΟ Ανακοίνωση 4/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/LzIbhcv4dcdtL3p

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/4/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΡΑΙΟΥ ΠΛΑΓΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/qUlWFyAtDqNERsP

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/4/2015
Ανακοίνωση 5/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DIVERSIFY» Υποβολή αιτήσεων έως και 11/05/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/KEdT6KUiqWfFRCg

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/4/2015
 Αποτελέσματα προκηρύξεων Ερευνητικό πρόγραμμα »MINOUW» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/2295/18.3.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/JDYtpCW6KL7D7UG

Ερευνητικό πρόγραμμα »ECODISC» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/1114/13.2.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/GyAmPF4V5sIuicW

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/4/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/wGNOEmem85xUlRA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Ru3cexoEdL5D8A3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/4/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/8cjGomdt7LbkKwM

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/hnLCOSVINdtD6RO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/4/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/mbEyvx89opJoiES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/iUle4ZdSN08u7jb

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/KaTk5Tg5NCMo8yp

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/4/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/rabLdNprOuA3MJ5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/4/2015
Αποτελέσματα προκηρύξεων Ερευνητικό πρόγραμμα »LIFEWATCH» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/1109/13.2.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/qvPxKMPBuQXR07f

Ερευνητικό πρόγραμμα »LIFEWATCH» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/1106/13.2.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/mrCRwKqGH3XHSY3

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/04/2015
Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »
AQUA NANO» ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/2218/16.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/efviQ8jjQp1dIEj
 
Ερευνητικό πρόγραμμα »
METACOPEPOD» ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/2247/17.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ScoXrEP1TeNEpXS

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/4/2015
Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2015 κωδικοί θέσεων 182,183,184,185,186,187,188
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/bxebdXTJ6b09jBa

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ECODISC» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/1723/3.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/t19LQH3RnCJtWFn

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/4/2015
Αποτελέσματα Ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης»  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ5/2015 κωδικός θέσης 174 αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/419/21.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/NoRs5GpOIjltLSW

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ολοκληρωμένα παρατηρητήρια ελληνικών θαλασσών»  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ6/2015 κωδικός θέσης 193 αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/495/22.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/WLQh4gSWZ0fWT83

Ερευνητικό πρόγραμμα »SEAMAN» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/2122/13.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/kppWapS2n3OvZSI

Ερευνητικό πρόγραμμα »FIX03: Fixed Point Open Ocean Observatories» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/1795/4.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/zml5mkACM3137cX

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΑΥΡΑ» ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΕΕΠ2/2015 αρ.πρωτ. πρκήρυξης 20043/919/6.2.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/c3YSAysHd0oYAjh

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΑΚΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ» αρ.πρωτ.προκήρυξης 20043/2127/13.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/QPFwoRyOtzKw3Oh

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ5/2015 κωδικός θέσης 173 αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/419/21.1.2015 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/tn5TQnBNp4UsnMg

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/2118/13.3.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/ark6UKQpbAaVTUA

Ερευνητικό πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑ» αρ.πρωτ. προκήρυξης 20043/1181/16.2.2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/aLYXdh5U0mdqQ0f

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 8/4/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/StAkV9O2FJ5M6hE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/4/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/DpGhOaTV2ICimnn

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
07/04/2015
 Αποτελέσματα Προκηρύξεων Ανακοίνωση 1/2015 με αρ.πρωτ.:20043/418/21.1.2015 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/pIPU3IbkZmJ6meQ

 Ανακοίνωση ΕΕΠ4/2015 με αρ.πρωτ.:20043/508/23.1.2015 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/HCefC6IbDnscrRh

Ανακοίνωση 2/2015 με αρ.πρωτ.:20043/509/23.1.2015 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/BOD5cPxUBalKw4b

Ανακοίνωση με αρ.πρωτ.:20043/2221/16.3.2015 για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος »METACOPEPOD» για την πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Γενετικής
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/B1pY2cj5Amakz22

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
7/4/2015
 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Yx8B9HH57Zj8Oy8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
02/04/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/JuInr2OppaFZV2t

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/5uMGIAM07uaQk2P

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/03/2015
 Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 4/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Πιλοτική εκτροφή γόνου θαλασσινών ψαριών (ΕΚΚΟ-2015-2016) »
 Υποβολή αιτήσεων έως και 14/04/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/KbP01Skvo4z9gN6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/V75SlGdwTHTF3Qj

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
30/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/NUS3Gq4xjaxkGDV  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/03/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/k4YpJN0QNjd71BU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/03/2015
Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή στα πλαίσια του έργου »MINOUW»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/BRUGXzNhU9KsbPi

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/03/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »METACOPEPOD» ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/GaypEbBOpWJ50Fk

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »METACOPEPOD» ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/cvzKYc21F0OWnqy

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »AQUANANO» ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/xg4FD8MJ2JiDEVn

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »MERMAID»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/gXTwOhj8nxcY8tQ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/Q8lthnb0AbcSpSr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
 https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/vRb4d0UuEzd4plp

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
SIMRAD»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/waSxLigNmc9FcEb

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »SEAMAN»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/VFlnP2fKcUnTh4q

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 16/3/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΑΚΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/pwqz8mJWQysYqgB

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/03/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη Συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης»
https://cloudfs.hcmr.gr/index.php/s/kyrWNVgybyRxGeZ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
11/03/2015
Αποτελέσματα Προκηρύξεων Ερευνητικό Πρόγραμμα »PLESIONIKA MANAGE» με αρ.πρωτ. 20043/576/23.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ed1478ccb6c763e9704ff0d261f05dd8

Ερευνητικό Πρόγραμμα »SEAMAN» με αρ.πρωτ. 20043/1178/16.2.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8749e3caf1938e53c73d094284bbab2e

Ερευνητικό Πρόγραμμα »DEFISHGEAR» με αρ.πρωτ. 20043/273/16.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=42cfafee544803eace3c31954372aae1

Ερευνητικό Πρόγραμμα »ΕΠΠΕΡΑΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΕΔΑΣ» με αρ.πρωτ. 20043/705/28.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=b16b497b1415d30d8751e8129d643f07

Ερευνητικό Πρόγραμμα »SPARCOMP» με αρ.πρωτ. 20043/398/21.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=84b21960f79a4d70f6a51a10e41c94ed

Ερευνητικό Πρόγραμμα »ECODISC» με αρ.πρωτ. 20043/394/21.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=aa0dbd9c11295f02e8419768732ba5e2

Ερευνητικό Πρόγραμμα »BLUENE» με αρ.πρωτ. 20043/257/16.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d5e44aeb0fe453272eba317442c10817

Ερευνητικό Πρόγραμμα »COCONET» με αρ.πρωτ. 20043/243/16.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=41c155697125045e5a083333100f40ef

Ερευνητικό πρόγραμμα »BLUENE» με αρ.πρωτ. 20043/254/16.1.2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=1754057e1b7ea5e7f99baa1bcb2defb1

Ερευνητικο πρόγραμμα »BLUENE» με αρ.πρωτ. 20043/246/16.1.15
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8b1f950bbe16a3891445a2c40f307e25

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/03/2015
Ανακοίνωση υπαριθμ. ΕΕΠ6/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ολοκληρωμένα Παρατηρητήρια των Ελληνικών Θαλασσών»
Υποβολή αιτήσεων έως και 24 Μαρτίου 2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=501515c1f689142e0ff9fdc746a8b9ee

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
09/03/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΕΕΠ5/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη Συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» Υποβολή αιτήσεων έως και 23/3/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=6a48970cf8a3a549dc0372f5b8a96279

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 4/3/2015
Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή στα πλαίσια του έργου »
Fix03: Fixed Point Open Ocean Observatories»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=eadbdd0d86725bc0125a539d4e9d7062

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/3/2015
 Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.3/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες» Υποβολή αιτήσεων έως και 16/3/2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=78728fe605bbbdbf622691f748473bd4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/3/2015
Ανακοίνωση υπ’άριθμ. 2/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
Υποβολή αιτήσεων έως και 16/3/2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=3983cebc1167761b7b3344cd9d7e307b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/3/2015
Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή στα πλαίσια του έργου »ECODISC» στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=3f985fd9b4f75072d96e157eed73554c

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/3/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9cffa4af474d72964147588fea9796c3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 27/2/2015
 Ανακοίνωση υπ’αριθμ.1/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» Υποβολή αιτήσεων έως και 16/3/2015
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c049da12cd72522dffc3542cca98437c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/02/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΕΕΠ4/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΚΡΗΠΙΣ-Θαλάσσια Βιολογία Βιοτεχνολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
Υποβολή αιτήσεων έως και 13/03/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=3bdbd30f82fd7196108571678df77b3a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/2/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=cfde973f186df6c403d89cefabb4f353

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/02/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »SEAMAN»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c3b4671bca6093150af74028da19b49e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/02/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=31f11d4c2938655dc3a5dc5e0cffc86b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/02/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECODISC»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ad67e83c4ed6ac954fe638396b13f603

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/02/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=907a9d1a39961d38e36d8977f150b2c9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/02/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a8808818d1a12b072439ac61169fa0ad

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/2/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=75c536c545c935d42756100399c40558

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/2/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7c814a81a549c1066c867c4a37a237bd

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/2/2015
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8716f4929f5d1ecbbadf12e3c93cea11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/2/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ.ΕΕΠ2/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΑΥΡΑ»
Υποβολή αιτήσεων έως και 24/2/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2a173d5693fdf1166d4403050cfb2d16

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/2/2015
Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΕΕΠ1/2015 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »PLESIONIKA MANAGE»
Υποβολή αιτήσεων έως και 24/2/2015
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=37ef6f61f4e5a083e1e5a30025e1af03

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 02/02/2015
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »
ECOFLOW»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c5d7f726686ad3e75efb2e94af9cccb5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/1/2015
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου  στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=02dca6eeef787e1740ca702960371749

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=35bbda27033c240fe49d1a409d76db9f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 26/1/2015
Αποτελέσματα ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »
AQUA NANO»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7e54ae99f46e645c2de378cf176192d9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/1/2015
Αποτελέσματα ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »FISHBOOST» ΣΟΧ 6/2014
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=79e0d70048ff6dfb3c5312a0db9df45e

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/1/2015
Αποτελέσματα ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »METACOPEPOD»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9c135b23ce3ef7e164918e431307947c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/1/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »ECODISC»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9615deab22aaebda1d4bfbde33aa945a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/1/2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »SparComp, Αριστεία Ι»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ca1053d03348a224d61e93d5738f6050

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/1/2015
 Αποτελέσματα ανακοινώσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ερευνητικό πρόγραμμα »DEFISHGEAR»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=c39b2bcfd184e90d0d95fbc37501d22c

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2015
Αποτελέσματα ανακοινώσεων Ερευνητικό πρόγραμμα »ECODISC»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=1c80a04e427ebc22a629f8bec272fec4

 Ερευνητικό πρόγραμμα »ΑΥΡΑ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=94a3fa57edb18a395ef3957dcb6ee44d

Ερευνητικό πρόγραμμα »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a3c6bdc302e7ab52cd22c4bc38d297f5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »DEFISHGEAR»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d27af19d2ed18009c156cd4ac36b0fba

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »BLUENE»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=6627db786da895592ce5feb6ef9f702a

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2015
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »BLUENE»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=8d651d0e6b7b15da1194c916cf10f974

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »BLUENE»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=ebaf61f5a62bc7b1c375415148815ca4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »COCONET»
 https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=894df52a07ff0eff11e77b5de1701b92

 

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.