Θέσεις εργασίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-Assemble PLUS-, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση H2020 – INFRAIA-2016-2017-

Ιανουάριος 19, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 25th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -BioImaging_GR και συγκεκριμένα Υποέργου (Α/Α 16)-BIOIMAGING-GR-ELKETH-

Ιανουάριος 19, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday January 25th, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -CLAIM-Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European seas-

Ιανουάριος 16, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday January 30th, 2018

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΓαΛάζια ΑνάπτΥξη με Καινοτομία και εφαρμογή στις Ελληνικές Θάλασσες-ΓΛΑΥΚΗ-

Ιανουάριος 16, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday January 30th, 2018

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Mediterranean Aquaculture Integrated Development -MEDAID–

Ιανουάριος 16, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday January 30th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία (MOdern UNifying Trends in marine biology – MOUNT)-

Ιανουάριος 4, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 10th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019 – ΕΠΣΑΔ 2017-2019-

Ιανουάριος 4, 2018 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 10th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΕΠΣΑΔ 2017-2019-

Δεκέμβριος 29, 2017 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 5th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-POSBEMED-

Δεκέμβριος 29, 2017 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday January 5th, 2018

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας-

Δεκέμβριος 28, 2017 Χαρά Λάλου Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday January 3rd, 2017

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.