Αύγουστος, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECOHULLCLEAN

Αύγουστος 31, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday September 5th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECOHULLCLEAN

Αύγουστος 31, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday September 5th, 2020

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JERICO S3

Αύγουστος 31, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday September 5th, 2020

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ CYTOSENSE, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 54.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Αύγουστος 28, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday September 7th, 2020

More

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 20011/3653/31-07-2020

Αύγουστος 28, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Monday August 31st, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εργαστηρίων και προγραμμάτων (εργαστηριακών αναλωσίμων)» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 24.118,00€ πλέον ΦΠΑ

Αύγουστος 26, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday September 15th, 2020

More

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση οξυγόνου σε κλωβούς εκτροφής ιχθυοκαλλιέργειας για μεγιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 20.967€ πλέον ΦΠΑ

Αύγουστος 26, 2020 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday September 15th, 2020

More

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ», ΑΡ. ΠΡ. 20011/3554/28.07.2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αύγουστος 3, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Tuesday September 15th, 2020

More

Powered by WordPress. Designed by elogi.