2013

Απρίλιος 4, 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ arxia

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/12/2013
Ανακοίνωσης ΕΕΠ12/2013 για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄EMODNET Chemistry΄΄
Υποβολή αιτήσεων έως και 3/1/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=37596db65a0d3916b69d33a90decc073

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/12/2013
Ανακοίνωση 6/2013 για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »Μελέτη διατροφικών απαιτήσεων, παραγωγή καινοτόμων σιτηρεσίων για την επιτυχή εκτροφή του είδους (Umbrina cirrosa)΄΄ Υποβολή αιτήσεων έως και 3/1/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=d8342a55bc168b276c3ba7b2a7bbc391

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/12/2013
Ανακοίνωση ΕΕΠ11/2013 για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος »EUBON»
Υποβολή αιτήσεων έως και 7/1/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=7b9fba5f341aeaf8c5f791435e398f7b

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/12/2013 Ανακοίνωσης ΕΕΠ10/2013 για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »SOCIOEC»
Υποβολή αιτήσεων έως και 28/2/2014
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=a10913f274368823c081441962086ecc

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/12/2013
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=df25b63593da7e9a5ed1f21bc9a1bb4f

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/12/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄SPARCOMP΄΄ Υποβολή αιτήσεων έως και 30/12/2013. Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 28/11/2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2013 SPARCOMP
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ8/2013 AQUAEXCEL
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
ΜΗΤΡΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ7/2013 MERMAID ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ6/2013 Έρευνα και Ανάπτυξη Φασματόμετρου Μέτρησης Χαμηλών Επιπέδων Ραδιενέργειας ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
ΠΑΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 28/11/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ

Υποβολή αιτήσεων έως: 16/12/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 28/11/2013 Αποτελέσματα προκηρύξεων αρ.πρωτ.:20043/7869/30.10.2013 πρόγραμμα LIFEWATCH αρ.πρωτ.:20043/7663/22.10.2013 πρόγραμμα CIGESMED αρ.πρωτ.:20043/6355/23.9.2013 πρόγραμμα FISHPHAGE-ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 25/11/2013 Ανακοίνωση για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος »AEGEAN EXPLORATION» Υποβολή αιτήσεων έως: 9/12/2013 Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 21/11/2013 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ»
Link

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Link

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
LINK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»
LINK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
LINK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

LINK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20/11/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ»
LINK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 5/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
LINK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 6/11/2013

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 6/11/2013 Ανακοίνωση για πρόσληψη Ειδικου Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »ECONET» υπ’αιρθμ. 5/2013

Υποβολή αιτήσεων έως:18/11/2013

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/2013
Διευκρινίσεις σχετικά με τον Δημόσιο Ανοιχτό   Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης  Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» Υποέργο 6: «Η/Υ (Desktops, Laptops, Tablets) και περιφερειακά τους (Εκτυπωτές, Σαρωτές, Πολυμηχανήματα). Σύστημα δίδυμων εξυπηρετητών (servers) με τα περιφερειακά του. Αγορά ψηφιακών δορυφορικών δεδομένων»» αρ πρωτ 20011/6862
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος »LIFEWATCH» Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 24/10/2013
Σήμερα 24/10/2013 στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων του ερευνητικου προγράμματος LIFEWATCH.

Ανακοινώσεις: ΕΕΠ4/2013                             ΕΕΠ5/2013                             3/2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=9a0c9a593645aa53f9f7349e53c78816

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=64032ee00518833428da681ff06f89c5

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=0f9967d2687f466d3d33f62c8ec7a337

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=2fc6b6cd33256ec079cd2753eea6586c

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=e347481a074061f4b972d9c6b0188d30

https://cloudfs.hcmr.gr/public.php?service=files&t=17b1cfb745cc39f5e069db0dc9c8a376

ΕΛΛΗΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »ΕΠΠΕΡΑΑ-Στερεά Ελλάδα»
Υποβολή αιτήσεων έως: 8/11/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
22/10/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »CIGESMED»
Υποβολή αιτήσεων έως: 8/11/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/10/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ7/2013
Ανακοίνωση για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »MERMAID»
Υποβολή αιτήσεων έως: 1/11/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/10/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ8/2013
Ανακοίνωση για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »AQUAEXCEL»

Υποβολή αιτήσεων έως: 1/11/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/10/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2013
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »Sparcomp»
Υποβολή αιτήσεων έως: 1/11/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/10/2013
Διευκρινίσεις σχετικά με τον Δημόσιο Ανοιχτό   Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης  Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» Υποέργο 6: «Η/Υ (Desktops, Laptops, Tablets) και περιφερειακά τους (Εκτυπωτές, Σαρωτές, Πολυμηχανήματα). Σύστημα δίδυμων εξυπηρετητών (servers) με τα περιφερειακά του. Αγορά ψηφιακών δορυφορικών δεδομένων»» αρ πρωτ 20011/6862
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 15/10/2013
«Δημόσιο Ανοιχτό   Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης  Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» Υποέργο 6: «Η/Υ (Desktops, Laptops, Tablets) και περιφερειακά τους (Εκτυπωτές, Σαρωτές, Πολυμηχανήματα). Σύστημα δίδυμων εξυπηρετητών (servers) με τα περιφερειακά του. Αγορά ψηφιακών δορυφορικών δεδομένων»»..
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 15/10/2013
» Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια αισθητήρων και καλωδίωσης των πλωτών σταθμών μέτρησης  στα πλαίσια της  εκτέλεσης του προγράμματος INTERREG III»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 15/10/2013

ΕΕΠ6/2013 Ανακοίνωση πλήρωσης θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »Έρευνα και ανάπτυξη μέτρησης χαμηλών επιπέδων ραδιενέργειας» Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως: 29/10/2013
Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 11/10/2013

«Ορθή επανάληψη τεύχους διακήρυξης για τον Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό- Βάρκες ηλεκτραλιείας. Ρυμουλκούμενες κατασκευές για τη μεταφορά των βαρκών ηλεκτραλιείας. Όργανα αλιείας και συναφή είδη/εργαλεία. Απόχες διαφόρων τύπων (ιχθύων και βένθους) και άλλα περιφερειακά» Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 02/10/2013 «Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός- Βάρκες ηλεκτραλιείας. Ρυμουλκούμενες κατασκευές για τη μεταφορά των βαρκών ηλεκτραλιείας. Όργανα αλιείας και συναφή είδη/εργαλεία. Απόχες διαφόρων τύπων (ιχθύων και βένθους) και άλλα περιφερειακά»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 23/9/2013 Πρσόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ερευνητικου προγράμματος »FISHPHAGE ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» Αιτήσεις έως: 31/10/2013 Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 18/9/2013
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/9/2013 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.:20043/4228 πρόγραμμα MyOcean 2 Πληροφορίες: 22910763312291076331
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/9/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/5880, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΕΑ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/9/2013 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/5878, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/9/2013
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/5879,ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  »
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16/9/2013 «ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/5881,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 13/9/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του προγράμματος »MEDESS4MS» Αιτήσεις έως: 1/10/2013 Περισσότερα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 10/9/2013
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 10/9/2013
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 10/9/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/9/2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΤΑΓΩΓΕΑ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/9/2013
Διευκρινισεις για τον διαγωνισμο 20011/5202
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/9/2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό με αρ πρωτ 20011/5170/29/7/2013, προμήθεια   αισθητήρων και καλωδίωσης των πλωτών σταθμών μέτρησης στα πλαίσια του  έργου ΙΟΝΙΟ (πρόγραμμα INTERREG III
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/9/2013
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/5171/29/7/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/8/2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Πρόγραμμα: Έρευνα και Ανάπτυξη φασματόμετρου μέτρησης χαμηλών επιπέδων ραδιενέργειας 20043/3376 Κατάταξη Υποψηφίων 1.ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2.ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόγραμμα: ECOFLOW Κατάταξη Υποψηφίων 1.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2.ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 4.ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 5.ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7.ΙΣΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8.ΚΑΨΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1/2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ »ARRAINA» Κατάταξη Υποψηφίων 1.ΠΥΡΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.ΒΛΑΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 3.ΝΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 4.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5.ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7.ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2013
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2013
«Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ»
Υποέργο 6: «Η/Υ (Desktops, Laptops, Tablets) και περιφερειακά τους (Εκτυπωτές, Σαρωτές, Πολυμηχανήματα). Σύστημα δίδυμων εξυπηρετητών (servers) με τα περιφερειακά του. Αγορά ψηφιακών δορυφορικών δεδομένων».
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/8/2013
Ανακοίνωση υπ΄άριθμ. 3/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄LIFEWATCH΄΄ Αιτήσεις έως: 12/8/2013. Διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης Τ.Θ.2214, Τ.Κ.71003 Ηράκλειο
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/7/2013
Ανακοίνωση υπ΄άριθμ. ΕΕΠ5/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄LIFEWATCH΄΄
Αιτήσεις έως: 14/8/2013.
Διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης Τ.Θ.2214, Τ.Κ.71003 Ηράκλειο
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/7/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενός Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »SparComp».
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/7/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δυο πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »Εθνικό πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων-ΕΠΣΑΔ 2013».
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/7/2013
Ανακοίνωση υπ΄άριθμ. ΕΕΠ4/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄LIFEWATCH΄΄ Αιτήσεις έως 5/8/2013. Διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης Τ.Θ.2214, Τ.Κ.71003 Ηράκλειο
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
19/7/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος »Εθνικό πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων-ΕΠΣΑΔ-2013»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/7/2013 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/3915/18/6/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/7/2013 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/3914/18/6/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/7/2013 Ακύρωση Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ πρωτ 20011/3717/10/6/2013
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5/7/2013
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ενοικίαση σκάφους επαγγελματικής αλιείας, τύπου μηχανότρατας, για το έτος 2013 για εργασίες στο Ν. Αιγαίο και Κρητικό Πέλαγος.
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5/7/2013
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ενοικίαση σκάφους επαγγελματικής αλιείας, τύπου μηχανότρατας, για το έτος 2013 για εργασίες στο Αργοσαρωνικό και στο Ιόνιο
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
2/7/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του προγράμματος »MyOcean2»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
28/6/2013
Αλλαγή ημερομηνίας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ πρωτ 20011/3283
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/6/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/6/2013
Διευκρινίσεις σχετικά με τον Δημόσιο   Ανοιχτό Διαγωνισμό με αρ πρωτ 20011/3283
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
26/6/2013
Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.:20043/1508/13.3.2013 για τις ανάγκες του προγράμματος »Ελληνικά Πολυεπιστημονικά Μετρητικά Συστήματα Βυθού ΕΜΣΟ-Ελληνική Θέση», θέση Μηχανολόγου ή Μηχανουργού Πληροφορίες: 22910763312291076331

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/6/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’άριθμ.2/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλάισια του Ερευνητικού Προγράμματος »ΚΡΑΝΙΟΣ» Οι θέσεις απασχόλησης θα είναι στη Σούδα, Κρήτη. ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ
21/6/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/6/2013
Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια  εξοπλισμού  για την παρακολούθηση  της  οικολογικής  ποιότητας  υδάτων ποταμών, παρακτίων  και  μεταβατικών  υδάτων  της Ελλάδας  σε  εφαρμογή  του ’ρθρου  8  της  Οδηγίας 2000/60/ΕΕ Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/6/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος »ECOFLOW»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
13/6/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’άριθμ.1/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλάισια του Ερευνητικού Προγράμματος »ARRAINA» ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 13/6/2013 Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό με αρ 20011/2722
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 11/6/2013 ΕΕΠ3/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αριθμ.ΕΕΠ3/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ΕΣΠΑ  ΄΄Ελληνικά Πολυεπιστημονικά Μετρητικά Συστήματα Βυθού ΕΣΠΑ-Ελληνική θέση΄΄
ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
10/6/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 4/6/2013  Διευκρινίσεις σχετικά με τον Δημόσιο  Ανοιχτό Μειοδοτικό  Διαγωνισμό με αρ πρωτ 20011/2633
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/6/2013
Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης  «Προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», Υποέργο 5. Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3/6/2013 Διεθνής  Ανοιχτός διαγωνισμός για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ανάθεση «Δράσεων δειγματοληψιών βενθικών μακροασπονδύλων, φυσικοχημικών και υδρομορφολογικών ποιοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας ποτάμιων υδατικών σωμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
31/5/2013 «Ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/5/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του προγράμματος »Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
23/5/2013
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΕΕΠ1/2013 Πρόγραμμα ΄΄TROPOS΄΄ Πληροφορίες τηλ:28103378062810337806

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
20/5/2013
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
16/5/2013
«Δημόσιος  Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ανάθεση «Αναλύσεων δειγμάτων βενθικών μακροασπονδύλων των ποταμών» της Πράξης «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης», με Προϋπολογισμό 699.800,00 €»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/5/2013
«Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με αρ πρωτ 20011/2230»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/5/2013
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/5/2013
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΟΝΙΟ » Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9/5/2013
«ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
24/4/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 24/4/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
12/4/2013
Διεθνής Επαναληπτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Μελέτη-κατασκευή-προμήθεια ολοκληρωμένου παρατηρητηρίου πυθμένα με σειρά αισθητήρων-οργάνων, σύστημα διασύνδεσης (junction box), καλωδιακές διασυνδέσεις παρατηρητηρίου-συστήματος διασύνδεσης-συστήματος κατάληξης καλωδίου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών συνδέσμων (wet and/or dry connectors),σύστημα κατάληξης του καλωδίου (cable termination system) και προμήθεια αμοιβών αισθητήρων θολερομέτρου (turbidity meter), ψηφιακού μετρητή τσουνάμι, CTD με ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1.500.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/4/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αριθμ.ΕΕΠ2/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΄΄CLEARWATER΄΄
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/3/2013
20043/1508/13.3.2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΄΄Ελληνικά Πολυεπιστημονικά Μετρητικά Συστήματα Βυθού ΕΜΣΟ-Ελληνική θέση΄΄
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 7/3/2013 Αποτελέσματα προκήρυξης με αρ.πρωτ.:20043/323 πρόγραμμα »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, Περιφέρεια Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 7/3/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ.ΕΕΠ 1/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος »TROPOS» Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 5/3/2013
Αποτελέσματα προκηρύξεων με: αρ.πρωτ.: 20043/305 πρόγραμμα »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, Υποέργο 931

αρ.πρωτ.:20043/5326 προγράμματα » Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 8 περιφέρειες (Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης), περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/3/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/2/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/2/2013
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ KAI ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ 20011/8791 ( 2012/S 248-410325), (CHANGE OF THE DATE OF THE TENDER PROCEDURE AND THE DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS( NEW DATE 21/3/2013, 12:00, DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS 20/3/2013 14:00)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/2/2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/8791
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
25/2/2013
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ:20011/8790 (2012/S248-410326), (CHANGE OF THE DATE OF THE TENDER PROCEDURE AND THE DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS (NEW DATE 21/3/2013, 13:00, DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS 20/3/2013 14:00)

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 25/2/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:20011/8790 Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 13/2/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
1/2/2013
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ ΠΡΩΤ 20011/8791 (2012/S 248-410325) Περισσότερα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 23/1/2013 Αποτελέσματα προκήρυξης με αρ.πρωτ.:20043/7300 για τις ανάγκες του προγράμματος »IONIO» Πληροφορίες: 22910763312291076331

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
18/1/2013
Προκήρυξη μιας θέσης πτυχιούχου ΤΕΙ Τεχνολόγου Τροφίμων στα πλαίσια του έργου: »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, Περιφέρεια Αττικής» Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
17/1/2013
Προκήρυξη μιας θέσης πτυχιούχου Φυσικής ΑΕΙ στα πλαίσια του έργου: »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, Υποέργο 931» Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8/1/2013
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ.πρωτ: 20011/8791 «Μελέτη-κατασκευή-προμήθεια ολοκληρωμένου παρατηρητηρίου πυθμένα με σειρά αισθητήρων-οργάνων, σύστημα διασύνδεσης (junction box), καλωδιακές διασυνδέσεις παρατηρητηρίου-συστήματος διασύνδεσης-συστήματος κατάληξης καλωδίου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών συνδέσμων (wet and/or dry connectors),σύστημα κατάληξης του καλωδίου (cable termination system) και προμήθεια αμοιβών αισθητήρων θολερομέτρου (turbidity meter), ψηφιακού μετρητή τσουνάμι, CTD)» Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/1/2013
Αποτελέσματα προκήρυξης με αρ.πρωτ.:20043/7289/31.10.2012 πρόγραμμα »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, Ενοποιημένες Περιφέρειες»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4/1/2013
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ.πρωτ: 20011/8790 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ελληνική υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών – ΑΡΓΩ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/12/12
Αποτελέσματα προκήρυξης με αρ.πρωτ.:20043/8100/27.11.12 πρόγραμμα »Ελληνική Υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών- ΑΡΓΩ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/12/12
Αποτελέσματα προκήρυξης με αρ.πρωτ.:20043/7305/31.10.12 πρόγραμμα »Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Πληροφορίες τηλ.: 22910764522291076452

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
14/12/12
αρ.πρωτ.:20011/8601 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ) ΤΥΠΟΥ Α216314 Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
5/12/12 αρ.πρωτ.:20043/8233 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιας θέσης πτυχιούχου Θετικών Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΜΣΟ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
29/11/12
αρ.πρωτ.:20043/8136 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  μιάς θέσης πτυχι!
ούχου ΑΕΙ με μεταπτυχιακές σπουδές για τις ανάγκες του προγράμματος »SOCIOEC-Socio economic effects of management measures of the future Common Fisheries Policy» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EC DG Research, 7th Framework Programme»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/11/2012
αρ.πρωτ.: 20043/8100/27.11.12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιάς θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ πληροφορικής στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΕΣΠΑ »Ελληνική Υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών-ΑΡΓΩ» Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
27/11/2012
Αποτελέσματα προκηρύξεων:

Αρ.πρωτ.: 20043/6186/24.9.12 Πρόγραμμα  ΄΄ Ελληνική Υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών-ΑΡΓΩ΄΄

Αρ.πρωτ.: 20043/6183/24.9.12 Πρόγραμμα ΄΄ Ελληνική Υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών-ΑΡΓΩ΄΄

Αρ.πρωτ.: 20043/6119/20.9.12 Πρόγραμμα ΄΄MEDESS4MS΄΄

Αρ.πρωτ.: 20043/6296/28.9.12 Πρόγραμμα ΄΄MAPMED΄΄

Αρ.πρωτ.: 20043/6189/24.9.12 Πρόγραμμα ΄΄ Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ΄΄

Αρ.πρωτ.: 20043/4487/29.6.12 Πρόγραμμα ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΣΟ-Πολυπαραμετρικά παρατηρητήρια βυθού »

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14/11/12 αρ.πρωτ:20011/7411 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΟΝΙΟ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διευκρινίσεις σχετικά με τον  Δημόσιο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με αρ πρωτ 20011/7411
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 8/11/12 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 6/11/12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιάς θέσης πτυχιούχου Φυσικού/Μαθηματικού για τις ανάγκες του προγράμματος »COCONET-Towards Coast to Coast NETworks of marine protected areas, coupled with sea-based wind energy potential»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1/11/12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Ενυδρείου Κρήτης CRETAquarium Θαλασσόκοσμος
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1/11/12 Προκήρυξη μιας θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΣΟ» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1/11/12 Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου ΤΕΙ Τεχνολογίας Ιχθυολογίας για τις ανάγκες του προγράμματος »Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/12 Προκήρυξη μιάς θέσης Βιολόγου κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη γονιδιωματική ψαριών για τις ανάγκες του προγράμματος »ΑΡΙΣΤΕΙΑ: ANoTATE»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/12 Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου (ΤΕ) Ιχθυολόγου για τις ανάγκες του προγράμματος »ClearWaters»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/12 Προκήρυξη μιάς θέσης Τεχνικού (ΤΕ) για τις ανάγκες του προγράμματος »ClearWaters»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/12 Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου πληροφορικής ΑΕΙ για τις ανάγκες του προγράμματος (Interreg-III IONian Integrated marine Observatory-IONIO)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 31/10/12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενός Ωκεανογράφου στα πλαίσια του προγράμματος »Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών,παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ,Ενοποιημένες Περιφέρειες»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 24/10/12 Αποτελέσματα προκηρύξεων: αρ.πρωτ.: 20043/5341/3.8.12  πρόγραμμα SPARCOMP
20043/5606/3.9.12  πρόγραμμα FISHPHAGE
20043/5604/3.9.12  πρόγραμμα FISHPHAGE
Πληροφορίες: 28103378062810337806 Αποτελέσματα προκηρύξεων: αρ.πρωτ.: 20043/5016/20.7.12 πρόγραμμα ARRAINA
20043/3092/11.5.12 πρόγραμμα Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών,παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ: 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 3) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 4) Ενοποιημένες Περιφέρειες (Αν.Μακεδονίας και Θράκης,Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,Δυτικής Ελλάδας,Βορείου Αιγαίου και Κρήτης) , 5) Περιφέρεια Αττικής και 6) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πληροφορίες: 22910763312291076331

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Σήμερα 9/10/12 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. τα αποτελέσματα της προκήρυξης με αρ.πρωτ.:20043/5323/2.8.12 πρόγραμμα »PERSEUS»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης κατόχου Διδακτορικού διπλώματος με εξαιρετική εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής και αναλυτικής χημείας στα πλαίσια του Προγράμματος MAPMED
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 26/9/2012
Αποτελέσματα προκήρυξης μιάς θέσης πτυχιούχου Γεωλογίας στα πλαίσια του προγράμματος DOMINE αρ.πρωτ:20043/4847/13.7.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Θετικών Επιστημών ή Πτυχιούχου Θαλάσσιων Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ελληνική Υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών-ΑΡΓΩ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Θετικών Επιστημών ή Πτυχιούχου Θαλάσσιων Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ελληνική Υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών-ΑΡΓΩ»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Φυσικού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος »Mediterranean Decision Support System for Marine Safety-MEDESS4MS»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μιάς θέσης Βιολόγου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδαςσε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ στις περιφέρειες Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας,Πελλοπονήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μεταδιδακτορικό Ερευνητή με βασικό πτυχίο Βιολογίας,Βιοτεχνολογίας ή συναφούς επιστήμης και εξειδίκευση για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου FISHPHAGE
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μεταπτυχιακό φοιτητή (επίπεδο  Master ή υποψήφιου Διδάκτορα) με βασικό πτυχίο Βιολογίας,Βιοτεχνολογίας ή συναφούς επιστήμης  για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου FISHPHAGE
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα υποψήφιο διδακτορικό φοιτητή
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στα πλαίσια του προγράμματος PERSEUS
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων πτυχιούχων Βιολογίας στα πλαίσια των Ερευνητικών ‘Εργων: 1) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 3) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 4) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 8 Περιφέρειες (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης), 5) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτί!
ων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Αττικής και 6) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του ’ρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου ΤΕΙ Τεχνολογίας-Ιχθυολογίας στα πλάισια του  προγράμματος «Advanced Research Initiatives for Nutrition in Aquaculture (ARRAINA)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Γεωλογίας στα πλάισια του προγράμματος »DOMINE»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη μιάς θέσης πτυχιούχου Μηχανικού ΑΕΙ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος »COCONET-Towards Coast to Coast NETworks of marine protected areas,coupled with sea-based wind energy potential»
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δημόσιος διαγωνισμός για την ασφάλιση του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ,Ε/Α ΦΙΛΙΑ και Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για αστική ευθύνη και κινδύνους θαλάσσης.
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓ.   ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού Σας ενημερώνουμε ότι ο Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ασφάλιση του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και Ε/Α ΦΙΛΙΑ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για αστική ευθύνη και κινδύνους θαλάσσης  με αρ πρωτ 20043/5590 πρόκειται να γίνει στις 24/1/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 αντί για τις 10/1/2012 που ήταν προγραμματισμένος. Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ Ε/Α ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ Κοσμά Αττικής.
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής ( αρ. Πρωτ 20011/5653)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός την προμήθεια συστήματος μικροτομογραφίας ακτίνων Χ υψηλής διακριτικής ικανότητας για σάρωση “in vitro” με δυνατότητα ανάλυσης και ανασύστασης εικόνας 2D&3D μορφολογία οστών και ρεαλιστική απεικόνιση
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δημόσιος ανοιχτός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός σταθερού πλωτήρα εφοδιασμένου με αισθητήρες για την συνεχή μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην στήλη του νερού
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δημόσιος ανοιχτός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης

Τροποποίηση του κειμένου της διακήρυξης που αφορά τον διαγωνισμό με αρ.πρωτ 20011/5450 « Δημόσιος ανοιχτός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης»

Το κείμενο της διακήρυξης (αρ πρωτ 20011/5450) μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν διαμορφώνεται ως εξής :

1. Στο παράρτημα Δ στην σελ 21 του κειμένου της διακήρυξης παράγραφος 3 (Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (DAS))

2. Στο παράρτημα Δ στην σελ 21 του κειμένου της διακήρυξης παράγραφος 3.3 (1?2 εξωτερικούς συνδέσμους SAS)

Πληροφορίες : Κων/ος Παπατρέχας
Τηλέφωνο : 22910 76413/425
FAX : 22910 76323
E-mail :kp2812@ath.hcmr.gr
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αυτόματου γενετικού αναλυτή με χρήση τεχνολογίας τριχοειδών κατάλληλο για τον προσδιορισμό αλληλουχιών DNA με βάση την μέθοδο Sanger για διαχωρισμό αλληλόμορφων μικροδορυφορικού DNA και για προσδιορισμό μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP’s)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real time PCR) υψηλής απόδοσης (highthrouput) με χρήση  τεχνολογίας νανορευστών κατάλληλου για γονοτύπηση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP’s) και μελέτη γονιδιακής
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακύρωση Προκήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής.
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής (Διορθωμένο Κείμενο)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής για ένα χρόνο προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (46.000,00 € ) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07-09-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στην Ανάβυσσο Αττικής (46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών- Σουνίου).
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή μέχρι ώρα14:00 της
06-09-2010 ημέρα Δευτέρα (χρόνος λήξης επίδοσης προσφορών).

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  46,7 χλμ Λεωφ . Αθηνών –Σουνίου Τ.Θ. 712 190 13 Ανάβυσσος Αττικής.

Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Παπατρέχας 22910764252291076425/413.
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακύρωση δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής ( αρ. Πρωτ 20043/3786)
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής ( αρ. Πρωτ 20043/3786)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη, για την ανάδειξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο και στον Αγ. Κοσμά Αττικής για ένα χρόνο , (7 ημέρες την εβδομάδα) από ώρα 17:00 εως 08:00 (πρωί της επόμενης μέρας) για τις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο και δυο ημέρες την εβδομάδα από ώρα 17:00 εως 08:00 (πρωι της επόμενης μέρας) για τις εγκαταστάσεις στον Αγ Κοσμά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διευκρίνηση : Στο τεύχος της προκήρυξης (20043/3786) στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού (σελ, 20 άρθρο 1 παράγραφος 4 ) η βάρδια που αφορά την φύλαξη των εγκαταστάσεων στον Αγ. Κοσμά (2 φορές την εβδομάδα) είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνει και Σάββατο και Κυριακή καθώς και αργίες σε όλη την διάρκεια του έτους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07-09-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στην Ανάβυσσο Αττικής (46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών- Σουνίου).
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή μέχρι ώρα14:00 της 06-09-2010 ημέρα Δευτέρα (χρόνος λήξης επίδοσης προσφορών).

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 46,7 χλμ Λεωφ . Αθηνών –Σουνίου Τ.Θ. 712 190 13 Ανάβυσσος Αττικής.

Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Παπατρέχας
22910764252291076425/413
e-mail: kp2812@ath.hcmr.gr
Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙΙ)»
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20043/3187 22-6-10

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με έδρα την Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την προμήθεια «Συστήματος παρατήρησης και πρόγνωσης για την Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στις κλιματικές αλλαγές και στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος (Πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙΙ)».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι: 02/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι : 02/09/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης. H εγγύηση συμμετοχής είναι 25.000 €. Η εργασία θα εκτελεσθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από την σύμβαση. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προγράμματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙΙ» του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ – EFTA κατά 49,61% και από Εθνικούς πόρους κατά 50,39%.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται από την αρμόδια υπάλληλο Α. Διαπούλη
τηλ. 22910 76407, FAX 22910 76323, e-mail asidiapo@ath.hcmr.gr.
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου T.K. 19013, Ανάβυσσος Αττικής.

Θέμα: Μεταβολή ημερομηνίας διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ασφάλιση 15 Πλωτήρων του Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Σχετικό: Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού Αρ. πρωτ. 20043/2222-28/4/10

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε ότι λόγω της Πανελλαδικής απεργίας της 29/6/10, μετατοπίζεται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών από 28/6/10 σε 12/7/10 και ώρα 14:00 και διενέργειας του διαγωνισμού από 29/6/10 σε 13/7/10 και ώρα 12:00.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται από την αρμόδια υπάλληλο Α. Διαπούλη
τηλ. 229107 6407  FAX 22910 76323  e-mail asidiapo@ath.hcmr.gr
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών Σουνίου T.K. 19013, Ανάβυσσος Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 15 ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2222/28.4.10

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με έδρα την Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ασφάλιση δεκαπέντε πλωτών ωκεανογραφικών μετρητικών σταθμών, ποντισμένων στο Ιόνιο και Αιγαίο και αποθηκευμένων στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο, Αττικής.

Οι δέκα πλωτήρες που είναι ποντισμένοι στο Αιγαίο και Ιόνιο θα ασφαλιστούν:

α) Κατά παντός κινδύνου, κακόβουλων ενεργειών, βλαβών που θα προκύψουν από καιρικές συνθήκες, πρόσκρουσης άλλου πλωτού επί των πλωτήρων και αστοχία υλικού εξαιτίας της οποίας ο πλωτήρας αποκόπηκε από το αγκυροβόλιό του.

β) Για την πιθανή πρόκληση ατυχήματος και ζημιών σε τρίτους, στην περίπτωση που ο πλωτός ωκεανογραφικός μετρητικός σταθμός αποσπαστεί για οποιονδήποτε λόγο από το αγκυροβόλιό του.
Οι πέντε πλωτήρες που βρίσκονται αποθηκευμένοι στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσο, θα ασφαλιστούν κατά κινδύνου πυρός.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι: 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι : 29/06/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης. H εγγύηση συμμετοχής είναι 5.000 €.

Η εργασία θα εκτελεσθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από την σύμβαση.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προγράμματος «Επιχειρησιακή Λειτουργία και Συνεκμετάλλευση του Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται από την αρμόδια υπάλληλο Α. Διαπούλη
τηλ. 229107 6407, FAX 22910 76323, e-mail asidiapo@ath.hcmr.gr
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών Σουνίου T.K. 19013, Ανάβυσσος Αττικής.

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.