Φεβρουάριος, 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το ΕΛΚΕΘΕ βάσει της απόφασης Δ24/27-02-2020 του Δ.Σ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Πλοιάρχου Β΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για ένα ταξίδι διαρκείας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μηνός, ο οποίος θα καλύψει τη θέση του Υποπλοιάρχου στο Ε/Α -ΦΙΛΙΑ – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλλουν αίτηση με το βιογραφικό τους καθως και τα εγγραφα τους υπόψην κου Αθηναίου Αθηνάδη leo@hcmr.gr ή μπορούν να τα καταθέσεουν στην Ναυτική Υπηρεσία του ΕΛΚΕΘΕ Ανάβυσσος Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) (46,7 χιλ.) Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου το αργότερο έως 04/03/2020 πληροφορίες στο τηλέφωνο 22910-76406

Φεβρουάριος 28, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday March 4th, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε έναν Διδακτορικό Υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου -SPINAQUA- το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης -1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ- (Κωδικός Έργου ΕΛΙΔΕΚ 239)

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε εναν Διδακτορικό Υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος -FuturEUAqua-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -MELTEMI (MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement )-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -IONIAN BLOCK EBR-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -EMODNET CHEMISTRY-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -AquaFAANG (Advancing European Aquaculture by Genome Functional Annotation)-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.