Μάρτιος, 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (ΕΠΣΑΔ 2024) ΜΕ Κ.Ε. (32.2032301/001), «SEAWISE- SHAPING ECOSYSTEM BASED FISHERIES MANAGEMENT» ΜΕ Κ.Ε. (02.2021702/000) ΚΑΙ «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» «JUSTREDI» ΜΕ Κ.Ε. (02.5032303).ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1270/29.02.2024

Μάρτιος 28, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday April 4th, 2024

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Ι.Ν.Δ., ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ».

Μάρτιος 28, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 8th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (ΕΠΣΑΔ 2024) -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1374/05.03.2024

Μάρτιος 28, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday April 4th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUBMERSE» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1170/26.02.2024

Μάρτιος 28, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday April 4th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1356/04.03.2024

Μάρτιος 28, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday April 4th, 2024

More

Απάντηση σε ερώτημα για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 20011/1419/6-3-2024 για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία του κυλικείο του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής

Μάρτιος 28, 2024 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 1:34pm on Monday April 15th, 2024

More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ MEDITS ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (ΕΠΣΑΔ) 2024»,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 177.419,00€ (220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ΑΡ.ΠΡ. 20011/1837/26.03.2024 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 347429.

Μάρτιος 27, 2024 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday April 15th, 2024

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ Κ.Ε (70.0100000/190) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ.

Μάρτιος 27, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 8th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «TWINKLE» & «ACOUSRED» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1208/27.02.2024

Μάρτιος 26, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 1st, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «FUTUREMARES», «DTO-BIOFLOW» ΚΑΙ «FAIR-EASE» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/1406/05.03.2024

Μάρτιος 26, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday April 1st, 2024

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.