Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης λόγω αντικατάστασης τακτικού μέλους επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το έτος 2020

Φεβρουάριος 17, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Wednesday February 19th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.