Ιούλιος, 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΣΑΔ 2024»

Ιούλιος 23, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 29th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «IMERMAID» ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20043/3952/21.06.2024

Ιούλιος 23, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 29th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «OBSSEA4CLIM» ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20043/2797/30.04.2024

Ιούλιος 23, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 29th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ALKALOCEAN: OCEAN LIMING IN EUROPEAN SEAWATER, MESOCOSM SCALE APPROACH» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΚΕ: 31.3022304/001), «ΜΙΚΡΟΒΙΑ» ΜΕ Κ.Ε (31.3002301/001) ΚΑΙ «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΜΕ Κ.Ε. (31.3022304/001). ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20043/4253/04.07.2024 -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4253/04.07.2024

Ιούλιος 23, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 29th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ACCELERATING THE RESTORATION OF SEAGRASS MEADOWS IN THE MEDITERRANEAN AREA THROUGH INNOVATIVE ECOSYSTEM-SERVICE BASED SOLUTIONS (ARTEMIS)» ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20043/3957/21.06.2024

Ιούλιος 23, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 29th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «BLUE ECOSYSTEM» ΜΕ Κ.Ε. (01.3022405), «LIFE TRANSFER» ΜΕ Κ.Ε. (01.30222101/001) ΚΑΙ «LIFE REEFOREST» ΜΕ Κ.Ε. (01.3022203/001). ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚ.20043/3382/29.05.2024

Ιούλιος 23, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 29th, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ Ε.Ν. ΣΤΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4336/08.07.2024

Ιούλιος 22, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday July 27th, 2024

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2029.

Ιούλιος 15, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday July 26th, 2024

More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΜΕ Κ.Ε (08.8800002/190).

Ιούλιος 12, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 22nd, 2024

More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : «ΠΕΚΑ ΟΠΥ», «ILARION-FISH» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/3913/19.06.2024

Ιούλιος 11, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 15th, 2024

More

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.