ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Ιούνιος 9, 2016 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 1:00pm on Friday June 24th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.