ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. ΕΕΠ 5/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ODIP 2: Extending the Ocean Data Interoperability Platform-

Ιούνιος 1, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων έως και 15/6/2016.

Expires at 12:56am on Wednesday June 15th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.