ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΕΕΠ2/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -JERICO NEXT-

Μάρτιος 2, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων έως και 14/03/2016

Expires at 2:08pm on Tuesday March 15th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.