ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΕΕΠ3/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -COPERNICUS MED-MFC-

Μάρτιος 2, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων εως και 14/03/2016

Expires at 2:10pm on Tuesday March 15th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.