ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΕΕΠ6/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -PROTOMEDEA-

Ιούνιος 6, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Υποβολή αιτήσεων έως και 17/06/2016

Expires at 12:37am on Friday June 17th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.