ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΕΕΠ 14 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (υποβολή αιτήσεων έως 12/01/2016)

Δεκέμβριος 29, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expires at 11:59pm on Tuesday January 12th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.