Απαντήσεις σε ερωτήσεις – αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

Νοέμβριος 16, 2023 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 10:00am on Thursday November 23rd, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.