ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (STAND-BY POWER) 886KVA & ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ (PRIME POWER) 794KVA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5200638 ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 162.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Αύγουστος 30, 2023 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday September 25th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.