ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 100.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 156511.

Μάρτιος 9, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday March 28th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.