ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ’, ΜΕ Α/Α 3, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ’, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037414», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 98.387,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (122.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)., ME AΡ. ΕΣΗΔΗΣ 168352.

Σεπτέμβριος 7, 2022 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday September 26th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.