ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (MCS)ΤΟΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «ATHENA vs. EGELADUS: Interaction between the Hellenic Subduction and the North Anatolian Fault: Implications for the intra-plate deformation and seismic hazard in the Aegean», συνολικού προϋπολογισμού 920.000 € απαλλασσόμενου ΦΠΑ. Με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 170316

Αύγουστος 18, 2022 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday October 17th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.