ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ROV) ΓΙΑ ΒΑΘΗ ΕΩΣ 4000 ΜΕΤΡΩΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.500.000 ΕΥΡΩ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, AΡ.ΠΡ. 20011/7115/31.10.2023 & ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 251142

Οκτώβριος 31, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Monday December 4th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.