ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, ΛΑΥΡΑΚΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΟΥΔΑ’ 33.6071502/190», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 45.638,25€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Απρίλιος 22, 2021 Γιούλη Παπαδάκη Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday May 7th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.