ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΘΟΡΙΣΙΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ ΓΛΑΥΚΗ»

Ιανουάριος 17, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 1:46pm on Wednesday January 31st, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.