ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

Φεβρουάριος 13, 2017 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/999

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

Expires at 11:00am on Tuesday February 28th, 2017

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.