ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Promoting small scAle fisheRIes and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion» (ARIEL)» (κωδ. 02.2012801), συνολικού προϋπολογισμού 32.258,06 ευρώ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ).

Οκτώβριος 23, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday November 8th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.