Διευκρίνηση σχετικά με το τμήμα 5 του υπ αρ’ πρωτ. 20011/3884/19-04-2018 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού

Μάιος 9, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday May 14th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.