Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 20011/1368/15-2-2018

Φεβρουάριος 23, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Αναφορικά με την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 20011/1368/15-2-2018, σας ενημερώνουμε ότι σελίδα 3, το σωστό ποσό που αφορά τα εργαστηριακά αναλώσιμα (33790000-4), είναι 1000€ πλέον ΦΠΑ και όχι 1600€ πλέον ΦΠΑ.

Expires at 12:30pm on Wednesday February 28th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.