Διευκρινίσεις στον Συνοπτικό διαγωνισμό για την Γενική Επιθεώρηση – Επισκευή Κυρίων μηχανών, επιθεώρηση Ηλεκτρομηχανών του Ε/Α «ΦΙΛΙΑ», με αρ. πρωτ. 20011/6263/18.06.2018.

Ιούνιος 28, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday July 2nd, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.