ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/4979/03.11.2020/ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΑΜΘΙΘΕΑΤΡΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ.

Νοέμβριος 16, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday November 25th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.