ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) & ΔΥΟ (2) ΑΠΛΩΝ Η/Υ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPPERNET», ΜΕ ΑΡ.ΠΡ. 20011/5534/09.12.2020.

Δεκέμβριος 15, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday December 22nd, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.