ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ/ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ’., ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20011/10542/12.10.2018.

Οκτώβριος 17, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Monday October 29th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.