ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/05/2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20011/3241/21.03.2019, ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 72271,1Σ

Μάιος 13, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday May 24th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.