Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος -Διασφάλιση Αναβάθμιση Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου-

Απρίλιος 18, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 17th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.