ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ CRETAQUARIUM ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ

Αύγουστος 30, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday September 10th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.