Πλήρωση μίας (1) θέσης Μηχανικού Α΄ Τάξης Ε.Ν. στο πλοίο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» με σύμβαση ναυτικής εργασίας ορισμένου χρόνου για ένα (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός.

Νοέμβριος 4, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday November 5th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.